Πέμπτη, Αυγούστου 28

Πολιτιστική πολυμορφία & δυτικός πολιτισμός

Tα συναισθήματα κατευθύνονται κυρίως από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα κίνητρα τους κοινωνικούς κανόνες κτλ

Για τη διάθεση του κάθε ατόμου πάντα υπάρχει κάποιο σημείο αναφοράς ή η εσωτερική σκοπιμότητα. Τα δεδομένα αυτά σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν τη γενικότερη στάση του, δηλαδή, τον τρόπο που εξωτερικεύει τα συναισθήματα του και τις σκέψεις του. Αυτά είναι γνωστά σε όλους.

Από την άλλη πλευρά εδώ και χιλιάδες χρόνια υπάρχει μια τάση διεθνοποίησης της κουλτούρας, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η πολιτιστική και γλωσσική κληρονομιά της ανθρωπότητας διαρκώς να μεταβάλλεται, (βέβαια υπάρχουν και σταθερές αξίες που στο διάβα του χρόνου παραμένουν και θα συνεχίσουν να παραμένουν αμετάβλητες) σήμερα εάν παρατηρήσουμε τον κόσμο μας προσεχτικά θα δούμε ότι ελάχιστοι άνθρωποι στον πλανήτη παραμένουν ακόμη σε πατρογονική κατάσταση. Όταν τους ανακαλύπτουν γίνονται αντικείμενο μελέτης, οι υπόλοιποι τους κοιτάζουμε περίεργα, σε όλους μας έχει συμβεί αυτό.

Το φαινόμενο της διεθνοποίησης συνεπάγεται άμεσες και έμμεσες επαφές μεταξύ των πολιτισμών των διαφόρων χωρών, στις μέρες μας είναι αρκετά εύκολο, αναπόφευκτο και συνάμα χρήσιμο. Η πολιτιστική αυθεντικότητα- μοναδικότητα είναι πλέον κομμάτι της πολιτιστικής πολυμορφίας. Οι τοπικές δημιουργίες που δεν θα έχουν πρόσβαση παντού δύσκολα θα επιβιώσουν και ίσως αντιμετωπίσουν προβλήματα ύπαρξης και συνέχειας. Βέβαια, σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα είναι δύσκολο στη μονάδα να διεκδικήσει και να επιβάλει τη δική της διαφορετική πολιτιστική ταυτότητα.

Σε αυτό το περιβάλλον κάθε άνθρωπος δεν είναι ίδιος. Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ξεχωριστές κλίσεις έτσι είναι φυσικό να υπάρχει μια κάποια διαφοροποίηση επιλογών, συνήθως είναι απαραίτητες επειδή με αυτό τον τρόπο γίνονται και οι κοινωνικές αλλαγές και διορθώσεις.


Από την αντίθετη πλευρά υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων ή ομάδες ανθρώπων μικρές ή μεγάλες που αρνουνται την πολιτιστική αφομοίωση και θεωρούνται ακραίοι, συνήθως βρίσκονται και εκτός κοινωνικών κανόνων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να εντάσσουμε τους πρωτοπόρους. Ο εντοπισμός σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολος και ελλοχεύουν παρεξηγήσεις που μπορεί να ξεκινούν από συνηθισμένες ή ασυνήθιστες αιτίες. Πάντα όμως εξαρτάται από πού «έρχεται» ο καθένας και που θέλει να φτάσει.

Η ενοποίηση του τρόπου ζωής έχει δημιουργήσει και αρκετά προβλήματα, μεταξύ αυτών είναι και η διάβρωση βασικών ηθικών κανόνων και διεθνών δεοντολογικών προτύπων, παραδείγματα υπάρχουν πολλά, τόσο γύρω μας όσο και αλλού. Καθημερινά και για διάφορους λόγους σε ολόκληρο τον κόσμο βλέπουμε αρκετούς ανθρώπους να επανεξετάζουν στάση ζωής.
Στις νέες περιστάσεις -ανησυχίες και χωρίς να αποκρύπτετε η πραγματικότητα, (δεν είναι και εύκολο σήμερα), οι κοινωνίες έχουν αρχίσει να ψάχνουν τρόπους για την επίλυση αυτών των δυσκολιών.

Αρκετοί συμφωνούν ότι κύριοι υπαίτιοι για τα φαινόμενα αυτά είναι, η μαζική διάδοση υποκουλτούρας, (λογο της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού) η κυνικές φιλοδοξίες, και η ελλιπής εκπαίδευση που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται ευάλωτοι άνθρωποι. Έτσι η συνοχή των κοινωνιών και του πολιτισμού μας εμφανίζει προβλήματα, παθογένειες και αδυναμίες. Είναι γεγονός ότι στο άμεσο μέλλον ενδέχεται το πολιτικό και το εδαφικό να εξασθενήσουν σε ολόκληρο τον κόσμο, επιπλέον ενδέχεται ο χρηματικός έλεγχος και η δύναμη των όπλων να μην έχουν καμιά αξία μπροστά στη δύναμη των πληθυσμών.
Ενδεικτικά θα αναφέρω μερικά παραδείγματα,
-Θα μπορούσατε να φανταστείτε να σας απειλούν καθημερινά;
-Θα μπορούσατε να φανταστείτε ο καθημερινός τρόπος ζωή μας να αρχίσει να διέπεται από άλλους κανόνες, ξένους, ως προς τη δυτική κουλτούρα;
- θα μπορούσατε να φανταστείτε να σας κλέβουν καθημερινά;
κτλ δύσκολος σχολιασμός, εύκολες οι απαντήσεις.

Παρ’ όλα αυτά καθένας μπορεί να δεχθεί, παρά τις προκαταλήψεις, το δικαίωμα των άλλων να είναι διαφορετικοί, δεν μπορείς όμως να δεχθείς η διαφορετικότητα να ισοπεδώνει να διεισδύει και να απειλεί τη δική σου πολιτιστική έκφραση. Στις μέρες μας όμως και με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα και την πληθυσμιακή ροή ο δυτικός πολιτισμός και τρόπος ζωής τείνει να γίνει μειονότητα. Εξίσου αρνητικό είναι και το γεγονός ότι οι δυτικές κοινωνίες δεν αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό τους σωστά, δεν γίνεται σωστή κατανομή με αποτέλεσμα να υπάρχουν απώλειες, αυτό μακροπρόθεσμα θα έχει αρνητικά αποτελέσματα.

Ως εκ τούτου, για να αποφευχθεί το αδιέξοδο χρειάζεται να δημιουργηθούν συνθήκες πολιτιστικής διεύρυνσης και ανθεκτικότητας του πολιτισμού μας μέσα από εκπαίδευση, σεβασμό στο διαφορετικό και δημοκρατικές διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: