Κυριακή, Ιουλίου 20

Καρτέλ στην ακτοπλοΐα;

Έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατέληξε ότι στις επιμέρους σχετικές αγορές του κλάδου της ακτοπλοΐας (δρομολογιακές γραμμές εσωτερικού και Αδριατικής) υφίστανται στρεβλώσεις του δικαίου του ανταγωνισμού από (14) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα:
α) οριζόντια σύμπραξη μεταξύ ορισμένων ακτοπλοϊκών εταιρειών εντός της Ένωσης Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας αναφορικά με την τιμολογιακή τους πολιτική.

β) οριζόντια σύμπραξη μεταξύ ορισμένων ακτοπλοϊκών εταιρειών εντός της Ένωσης
Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας με αντικείμενο τις προσφορές συμπαιγνίας (έμμεσος καθορισμός
ναύλων).

γ) οριζόντια σύμπραξη μεταξύ ορισμένων ακτοπλοϊκών εταιρειών εντός της Ένωσης
Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας με αντικείμενο τον περιορισμό της παραγωγής και της διάθεσης
δρομολογίων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεδριάζει στις 9 Οκτωβρίου 2008 για να εξετάσει την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, η εισήγηση όμως της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού δεν είναιδεσμευτική για την Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει αφού προηγουμένως λάβει υπόψη της και αξιολογήσει και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.Δεν υπάρχουν σχόλια: