Κυριακή, Ιουλίου 24

Φθίνει πληθυσμιακά ο Ν. Ηλείας

Μειωμένο κατά 32.178 χιλιάδες κατοίκους σε σχέση με την απογραφή του 2001 βρήκε το νομό Ηλείας η απογραφή του 2011. Συγκεκριμένα, το 2001 στο νομό Ηλείας απογράφηκαν 193.288 χιλ. κάτοικοι και το 2011 160.110 χιλ. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό καθώς σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή του 2001 είμαστε σε σύνολο λιγότεροι κατά 200.000 και οι 32. 178 χιλιάδες αφορούν το Ν. Ηλείας.

Η μείωση του πληθυσμού αντικατροπτίζει και την απουσία πολιτικών παρεμβάσεων με την μορφή πολιτικής πρότασης ικανής να δώσει λύσεις στα χρόνια προβλήματα του νομού. Για χρόνια οι πολιτικοί του πασοκοκρατούμενου νομού Ηλείας δεν ασχολήθηκαν σοβαρά και υπεύθυνα με τα κρίσιμα προβλήματα του τόπου, δεν εισηγήθηκαν διεξόδους, υπερίσχυσε η μετριοκρατία, το παρασιτικό και η φαυλοκρατία, όπου ο μεν «πολιτικός» βλέπει την εξουσία ως αυτοσκοπό, ο δε «πολίτης» ως «μέσον».

Είναι σαφές λοιπόν από τις ευρύτερες εξελίξεις ότι η αδυναμία ενός μεγάλου τμήματος του υπάρχοντος πολιτικού προσωπικού της Ηλείας να παράγει δομικού χαρακτήρα λύσεις για τα ευρύτερα προβλήματα αλλά και για τα μικρότερα με όρους κοινοβουλευτισμού και αντιπροσώπευσης οδηγεί πλέον με επιταχυνόμενους ρυθμούς το νομό Ηλείας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Το γενικότερο συμπέρασμα που βγαίνει από τα ανωτέρω και την άμεση πραγματικότητα είναι ότι η πορεία παρακμής δεν έχει απλώς ενεργοποιηθεί, αλλά εξελίσσεται με ταχύτητα που ισοπεδώνει τα πάντα. .

Με την οικονομική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, με τα «υλικά» που έφεραν το νομό σε αυτήν την θέση και τις ίδιες νοοτροπίες που αναπαράγουν το φαυλοκρατικό σύστημα δεν πρόκειται να υπάρξει προοπτική διαφυγής προς διαφορετική πολιτική κατεύθυνση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: