Τετάρτη, Νοεμβρίου 23

Θέμα χρόνου η διάλυση της Ευρωζώνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δημοσιοποίησε την πρόταση της για εισαγωγή του ευρωομολόγου εμμέσως πλην σαφώς προτείνει κατάργηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης.

 Σύμφωνα με το σχέδιο - πρόταση της κομισιόν οι χώρες της ευρωζώνης θα υπόκεινται σε αυστηρή δημοσιονομική εποπτεία και θα υποβάλουν το σχέδιο του προϋπολογισμού για έγκριση, όχι στο εθνικό κοινοβούλιο,  άλλα στην Επιτροπή και στο Eurogroup, όπου θα αξιολογούνται και σε περίπτωση που κρίνεται πως υπάρχει κίνδυνος υπέρβασης του ανώτατου ορίου του 3% του ΑΕΠ στο έλλειμμα θα ζητούνται τροποποιήσεις με τη λήψη μέτρων.
Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει επίσης ότι ο εθνικός προϋπολογισμος και όλες οι φορολογικές αποφάσεις δεν θα καταρτίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση άλλα από μια αρχή Ευρωπαίων και ντόπιων γραφειοκρατών σε κάθε χώρα.
Σε ότι άφορα το ευρωομολόγο, στην βάση των σημερινών συνθηκών της ΕΕ προτείνουν την εισαγωγή ενός ευρωομολόγου που θα αντικαταστήσει τα κρατικά ομόλογα, αλλά δεν θα υπάρχουν κοινές εγγυήσεις, δηλαδή κάθε κράτος θα χορηγεί εμπράγματες εγγυήσεις για το δικό του χρέους.
Η παραπάνω πρόταση μόνο ως αστείο μπορεί να εκληφθεί καθώς το ελληνικό σύνταγμα προβλέπει ρητά ότι “το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Βουλή και στην Κυβέρνηση”.
 Συνεπώς, υπό αυτες τις προϋποθέσεις  είναι σχεδόν αδύνατον να συνεχίσει να υπάρχει το κοινό νόμισμα. 
Σύμφωνα τώρα με τον economist, στην Λετονία εκατοντάδες αποταμιευτές έκαναν ουρές μπροστά στα υποκαταστήματα τραπεζών προκειμένου να πάρουν από τις τράπεζες τα χρήματα τους. Την αβεβαιότητα ενίσχυσε και η  σημερινή, αποτυχημένη,  δημοπρασία 10ετών γερμανικών ομολόγων, καθώς η Γερμανία κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις 3,644 δισ. ευρώ, ενώ ζητούσε ποσό έως 6 δις. ευρώ συνολικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: