Τρίτη, Νοεμβρίου 1

Ανακαλύπτουν λογιστικά σφάλματα οι χώρες της ευρωζώνης.


Μετά την Γερμανία που την προηγούμενη εβδομάδα μείωσε το χρέος της κατά 55,5 δισ εξαιτίας λογιστικού σφάλματος στους ισολογισμούς της εθνικοποιημένης τράπεζας Hypo Real Estate
ήρθε η σειρά της Ιρλανδίας να ανακαλύψει λογιστικό σφάλμα σε μια συναλλαγή 3,6 δισ μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου (NTMA) και του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης (HFA) με συνέπεια να μειωθεί  κατά 2,3% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το χρέος της Ιρλανδίας. 
 Η εξέλιξη αναμένεται να μειώσει την πίεση για περαιτέρω περικοπές που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή ένωση. 
Ωστόσο, οι εξελίξεις στις 2 χώρες προκαλούν σοβαρά ερωτηματικά δεδομένου ότι και στην Ελλάδα ανώτατο στέλεχος της Εθνικής Στατιστικής υπηρεσίας είχε καταγγείλει πρόσφατα ότι στο τέλος του 2009 το έλλειμμα είχε φτάσει με τεχνητό τρόπο στο 15.4% του ΑΕΠ. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: