Πέμπτη, Νοεμβρίου 3

Βάζει όρους η Κίνα


Σύμφωνα με τον Γαλλικό ιστωχώρο  le monte η Κίνα δέχεται να συμβάλει στην κεφαλαιακή ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπό όρους.
Οι προϋποθέσεις  που θέτει το Πεκίνο είναι να διασφαλιστεί ότι:

 Α. O EFSM θα  εξελιχθεί σε αποτελεσματικό και χρήσιμο εργαλείο που θα συμβάλει στην σταθεροποίηση της κατάστασης στην Ευρώπη και
 β. Η Γαλλία και η Γερμανία να εγγυηθούν για τα κεφάλαια που θα επενδύσει η Κίνα στην ζώνη του ευρώ.
Δεδομένου ότι το Ευρωσύστημα αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα που βρίσκεται σε άμεση σχέση με το πολιτικοκοινωνικό και οικονομικό σύστημα της κάθε χώρας μέλους η πρόταση της Κίνας εμμέσως πλην σαφώς, αν υιοθετηθεί, βάζει την Κίνα σε θέση ισότιμου εταίρου  στο εσωτερικό της ευρωζώνης,  αναβαθμίζει σε ηγετικό το ρόλο του Γαλλογερμανικου άξονα  και στην πράξη καθιστά αναξιόπιστα, τόσο πολιτικά οσο και οικονομικά   τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωζώνης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: