Δευτέρα, Νοεμβρίου 7

To σχέδιο που θα ιδιοποιηθεί η νέα κυβέρνηση


1.Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η κυβέρνηση Παπανδρέου ζήτησε να  ενισχυθούν οι μηχανισμοί για την παρακολούθηση της εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος, δλδη θα συγκροτηθεί ειδική μόνιμη ομάδα ξένων εμπειρογνωμόνων η οποία θα βρίσκεται σε στενή και συνεχή συνεργασία με την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Βασική αποστολή της, η οποία θα καθοριστεί ρητά στο νέο Μνημόνιο συμφωνίας, θα είναι να επιβλέπει την έγκαιρη και πλήρη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπουν οι συμφωνίες- δεσμεύσεις που έχουν υπογράφει μέχρι σήμερα ή θα υπογραφούν στο προσεχές μέλλον, πάντα με τις ανάλογες οδηγίες συμμόρφωσης.


2. Θα διευκολύνει την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, έως 30 δισ. Ευρώ με δάνεια από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης και θα υπογράψει νέο δάνειο ύψους 100 δισ. ευρώ μέχρι το 2014 το οποίο θα  "καταναλωθεί" για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και  την πληρωμή χρεολυσίων.

3.Στην παραπάνω βάση και προκειμένου να  διευκολυνθεί  η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών θα  ενισχύσει την διακυβέρνηση του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ειδική συμφωνία  Τρόικας- Κυβέρνησης.

4.Θα υλοποιήσει  το σχέδιο εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού χρέους που κατέχουν ιδιώτες επενδυτές. Δλδη ένας ιδιώτης που έχει ένα ομόλογο (π.χ. 1000 ευρώ) και λήγει τα επόμενα 2-3 χρόνια θα το ανταλλάξει, αν θέλει, με άλλο το οποίο θα έχει ονομαστική μείωση 50% και χρόνο ωρίμανσης πάνω 25- 30 χρόνια. Με απλά λόγια, για ακόμη 25 χρόνια θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τόκους για το 50% των “κουρεμένων” ομόλογων που μπορεί να έληγαν την επόμενη χρονιά. Οι τόκοι με το ηδη καθορισμένο επιτόκιο στο 4,5% θα ξεπεράσουν, ως σύνολο,   το 60% της νέας ονομαστικής αξίας.

5. Θα φροντίσει να δεσμεύσει  η Ελλάδα ( για πληρωμή δανείων)  τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το πρόγραμμα «Ήλιος» ή άλλα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις πέραν των ήδη περιλαμβανομένων 50δισ στο πρόγραμμα προσαρμογής, έως 15 δισ.

6. Θα ολοκληρώσει και θα υιοθετήσει ένα νέο πολυετές πρόγραμμα ΕΕ/ΔΝΤ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ολόκληρη η απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2011(από το 9 εως το 16 αφορά την Ελλάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια: