Τρίτη, Οκτωβρίου 18

Έτσι όπως πάμε, δεν πάμε πουθενά

Οι εξελίξεις, όπως διαμορφώνονται από τα δεδομένα της εποχής μας , όχι μόνο συμβάλουν στην φτωχοποιήση ενός ολόκληρου λαού, αλλά οδηγούν και αρκετούς επαγγελματικούς κλάδους στον αφανισμό .

Επαγγελματικοί Κλάδοι που θα μπορούσαν, αν είχαν ακολουθήσει την τεχνολογία, να καλύψουν τις υλικές ανάγκες του πληθυσμού και να δώσουν ώθηση στην βιοτεχνία και το εξαγωγικό εμπόριο χάθηκαν ή θα χαθούν μέσα από την κρίση που βιώνουμε.

Αν τώρα λάβουμε υπόψη ότι η αυξανόμενη ανεργία στην Ελλάδα δεν είναι αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης, αλλά οφείλεται τόσο στην μείωση της εγχώριας προσφοράς στα προϊόντα του πρωτογενούς τοµέα, όσο και της ζήτησης, τότε, είναι σίγουρο πως αν η χώρα μας δεν ενεργοποιηθεί με γενικευμένου χαρακτήρα στοχευμένες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση στήριξης της παραγωγικής διαδικασίας ή της ανασύστασης επαγγελματικών κλάδων που έχουν χαθεί μέσα στα επόμενα χρόνια η ανεργία θα γιγαντωθεί ακόμη και αν αυξηθεί η ζήτηση, με ότι αυτο συνεπάγεται για τις οικονομικοκοινωνικές δομές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: