Πέμπτη, Οκτωβρίου 27

Ο Παπανδρέου παραδίδει την Ελλάδα.

H Ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με το κείμενο συμπερασμάτων της συνοδού κορυφής ζήτησε από το ευρωπαϊκό συμβούλιο αυξημένη επιτήρηση για την Ελλάδα σε μόνιμη βάση. Συνεπώς, τα ελληνικά θεσμικά όργανα περιορίζονται στο ρόλο του απλού εκτελεστή των αποφάσεων της Τρόικας.

Ο Νέος ρόλος της Τρόικας θα περιγράφεται στο νέο Μνημόνιο και δεν θα έχει μόνο εποπτικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του προγράμματος θα έχει την ευχέρεια παρέμβασης για την έγκαιρη και πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων, που προβλέπουν εκτός των άλλων, δέσμευση των ταμειακών ροών από το πρόγραμμα «Ήλιος» ή άλλα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις πέραν των ήδη περιλαμβανομένων στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την πληρωμή του χρέους.

Όπως μπορούμε να καταλάβουμε από τις εξελίξεις η ελληνική κυβέρνηση ισοπεδώνει κάθε εθνικό θεσμό και δημιουργεί ένα νέο διακυβερνητικό σχήμα, διορισμένο από την τρόικα, για να οδηγηθεί πιο εύκολα ο ελληνικός λαός σε ολοκληρωτική εξαθλίωση.

Αν η Ελληνική Βουλή δεχτεί την αυτοκατάργησή της τότε όπως αναφέρει και το ελληνικό σύνταγμα στο άρθρο 120 ο ελληνικός λαός “δικαιούται και υποχρεούται να αντισταθεί με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία, ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία”


Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης:

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/el/ec/125666.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: