Σάββατο, Οκτωβρίου 1

Περί εργασιακής εφεδρείας ο λόγος

Το ζήτημα της εργασιακής εφεδρείας έχει αναστατώσει τις τελευταίες μέρες χιλιάδες εργαζόμενους καθώς έχουν αρχίσει να βλέπουν την πόρτα της εξόδου από τον κόσμο της εργασίας.

Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση της τρόικας επιμένει στο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας και δηλώνει ότι εφόσον δεν καλυφθούν οι 30.000 “έφεδροι”θα προχωρήσει σε χιλιάδες απολύσεις για όσους προσλήφθηκαν μετά το 2.000 μέσω του πελατειακού κράτους ή όπως λένε θα προχωρήσουν σε απολύσεις μέσω καταργήσεων φορέων και οργανικών θέσεων.

Οι θέσεις της κυβέρνησης μόνο ως ασαφείς θεωρητικές αναζητήσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν καθώς το πλαίσιο εφαρμογής για τις παραπάνω περιπτώσεις στερείται παντελώς συνταγματικής νομιμότητας και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως η κυβέρνηση επιθυμεί .

Σύμφωνα με το σύνταγμα (Άρθρο 103) ''Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις δεν μπορούν να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους” δλδη κανένας νόμος ή εγκύκλιος δεν μπορεί να απολύσει ή να στείλει εργαζόμενους του δημοσίου σε εργασιακή εφεδρεία ή σε παύση αν δεν υπάρχει απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, δεδομένου ότι η εργασιακή εφεδρεία είναι εργασιακή υποβάθμιση και σε περίπτωση κατάργησης φορέων και οργανικών θέσεων το δημόσιο υποχρεούται να εξασφαλίσει την συνέχιση της εργασίας των εργαζομένων που θίγονται.

Επίσης, είναι δύσκολο να γίνει ανάκληση διορισμών επειδή με βάση τα όσα προβλέπει ο υπαλληλικός κώδικας (Άρθρο 20) “πράξη διορισμού μπορεί να ανακαλείται μόνο εντός διετίας”.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής η πράξη διορισμού ανακαλείται, εάν αυτός που διορίστηκε προκάλεσε δολίως ή υποβοήθησε την παρανομία.

Εκ των πραγμάτων λοιπόν το ερώτημα που τίθεται είναι αν έχει η κυβέρνηση τις δυνατότητες να ανοίξει, με ότι αυτό συνεπάγεται, αυτό το κεφάλαιο, ώστε, να αποδείξει ότι οι ρουσφετολογικές προσλήψεις που έγιναν από το 2000 και μετά είναι παράνομες. Συνεπώς, η λύση που μπορεί να υλοποιηθεί ταχύτατα είναι να ζητήσει η κυβέρνηση, με κίνητρα, εθελούσια έξοδο εργαζόμενων.

Μήπως θα ήταν καλύτερα για όλους μας να μπει σε παύση η κυβέρνηση δεδομένου ότι δεν έχει παρέλθει ακόμη η διετία...

Δεν υπάρχουν σχόλια: