Τρίτη, Οκτωβρίου 11

Διαλύουν την Δημόσια Υγεία

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του επόμενου οικονομικού έτους, το κούρεμα που έχουν υποστεί οι προϋπολογισμοί πολλών δημόσιων νοσοκομείων για λειτουργικές δαπάνες το 2012 φθάνει σε πολλές περιπτώσεις έως 65% , εξέλιξη που θα έχει ως αποτέλεσμα να συμπιεστεί αρνητικά η παροχή υπηρεσιών σε όλο το φάσμα λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων.

Το πρόβλημα της μείωσης των προϋπολογισμών είναι ιδιαίτερα σοβαρό δεδομένου ότι πολλά περιφερειακά νοσοκομεία θα φτάσουν σε σημείο να μην μπορούν να καλύψουν βασικές ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων. Μάλιστα δεν θα αποτελούσε υπερβολή να πούμε ότι τα διαθέσιμα κονδύλια δεν φτάνουν ούτε για την κάλυψη των αναγκών σε εργαστηριακές εξετάσεις ενός ατόμου την ημέρα.

Επί προσθέτως, οι χιλιάδες άνεργοι- ανασφάλιστοι δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην προστασία του κοινωνικού κράτους για υπηρεσίες υγείας,κ,α, όχι μόνο επειδή δεν θα μπορούν να πληρώσουν, άλλα και επειδή στις λίστες αναμονής θα προηγούνται εκ των πραγμάτων οι ασφαλισμένοι και όσοι θα προέρχονται από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι περικοπές αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά και την λειτουργία του EKAB με ότι αυτό συνεπάγεται για όσους χρήζουν επείγουσας μεταφοράς και προνοσοκομειακής φροντίδας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: