Κυριακή, Οκτωβρίου 30

Μας οδηγούν στην εξαθλίωση


Η μείωση της δημιουργίας νέου χρήματος σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανεργία και την συνεπακόλουθη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας είχε ως αποτέλεσμα από το 2009 και μετά μια μεταβολή του ΑΕΠ προς τα κάτω κατά 89 δισ ευρώ δεδομένου ότι από 329 δισ ευρώ που ήταν το 2009 έφτασε στα 240 δις ευρώ το 2010.
Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι το 2020 το χρέος θα είναι στο 120% του ΑΕΠ. Τι όμως σημαίνει αυτό στην πράξη!
Αν δούμε προσεκτικά τα στοιχεία που έχει δώσει στην δημοσιότητα ο οργανισμός διαχείρισης δημοσίου χρέους θα διαπιστώσουμε ότι με βάση την τρέχουσα εικόνα το συνολικό δημόσιο χρέος της χώρας μετά το 2020 θα είναι 80 δισ ευρώ. Συνεπώς, με βάση την πρόβλεψη οτι το χρέος θα είναι στο 120% του ΑΕΠ, το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που θα παράγει η οικονομία μας το 2020 θα είναι μόλις στα 64 δισ ευρώ από 329 δισ ευρώ που ήταν το 2009.
Η πρόβλεψη δεν απέχει μακριά από το να εξελιχθεί σε πραγματικότητα δεδομένου ότι το πρόγραμμα του ΔΝΤ που εφαρμόζεται στην Ελλάδα έχει μια αυστηρή πάγια θέση και οι παράγοντες που καθορίζουν το ΑΕΠ όπως η κατανάλωση, οι εγχώριες επενδύσεις, οι δημόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών& υπηρεσιών και οι καθαρές εξαγωγές έχουν τα τελευταία χρόνια αρνητική δυναμική με τάση προς το χειρότερο.
* Δείτε στον παραπάνω πινάκα τις λήξεις χρέους κεντρικής κυβέρνησης σύμφωνα με τα στοιχεία του Ο.Δ.Δ.Χ

Δεν υπάρχουν σχόλια: