Τρίτη, Μαΐου 31

De facto κατάργηση του ισχύοντος συντάγματος από την κυβέρνηση

Το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων που αναμένεται να «περάσει» από το υπουργικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης πέρα από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις και οι οδηγίες θα περιέχει διάταξη η οποία θα προσδιορίζει ως παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος την αναξιοπρεπή ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας. Η γενική και απόλυτα ασαφής διατύπωση της εν λόγω διάταξης αφήνει ανοικτό παράθυρο για την επιστροφή της χώρας σε άλλες εποχές καθώς δεν ξεκαθαρίζει τι είναι ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας. Είναι, για παράδειγμα, συμπεριφορά που πρέπει να υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο η επίσκεψη από τον χώρο της εργασίας σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης;

Επίσης, το σύνταγμα αναφέρει ότι η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη, πως τώρα έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι η ιδιωτική ζωή του δημόσιου υπάλληλου θα ελέγχεται πειθαρχικά; τι θα ελέγχεται, πως θα ελέγχεται και ποιος θα το ελέγχει; Η συμμετοχή δημοσίου υπαλλήλου σε αντικυβερνητική διαδήλωση θα θεωρείται ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας;

Δυστυχώς, όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον δια της βίας πλήρη και κεντρικά οργανωμένο ελέγχο της ελληνικής κοινωνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: