Πέμπτη, Ιουλίου 14

Mήπως έφτασε ο καιρός να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις;

Τα όσα περίεργα συνέβησαν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις ανέδειξαν εμπράκτως ότι η αξιολόγηση των γραπτών είναι υποκειμενική καθώς κανένας δεν δεσμεύει την αξιολογική κρίση των βαθμολογητών ή έχει κρίνει την επάρκεια των βαθμολογητών να βαθμολογούν γραπτά αυξημένου βαθμού δυσκολίας και απαιτήσεων όπως είναι τα γραπτά στις Πανελλήνιες εξετάσεις με αποτέλεσμα το επαγγελματικό και επιστημονικό μέλλον χιλιάδων νέων να βρίσκεται ουσιαστικά στις διαθέσεις, τα πιστεύω και την ψυχολογία που έχουν την στιγμή που διορθώνουν τα γραπτά οι βαθμολογητές.

Σύμφωνα τώρα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, μετά τη δημοσιοποίηση από το υπουργείο Παιδείας του Γενικού Βαθμού Πρόσβασης, αναμένεται, για την τρέχουσα χρονιά, μεγάλη πτώση των βάσεων και στα πέντε επιστημονικά πεδία. Η πτώση σε ορισμένες σχολές, ενδέχεται να πλησιάσει τα 2000 μόρια και ο αριθμός των υποψηφίων με βαθμό κάτω από τη βάση αυξάνεται σημαντικά την ίδια στιγμή που μειώνεται δραματικά ο αριθμός των αριστούχων.

Το γεγονός φανερώνει ότι τόσο το λύκειο, όσο και ο θεσμός των πανελληνίων εξετάσεων έχουν αποτύχει στην αποστολή τους επειδή αδυνατούν να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις του σήμερα, να προσφέρουν γνώση με αντίκρισμα, να μορφώσουν με σωστό τρόπο την ελληνική νεολαία, να δώσουν επαγγελματικό προσανατολισμό, κ.α.

Συνεπώς, συνεχίζουν να υπάρχουν χωρίς πρακτική αξία.

Εκ των πραγμάτων λοιπόν, οι αλλαγές ουσίας στο λύκειο και η πλήρης κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις όχι μόνο για την ισότιμη συμμετοχή- πρόσβαση των μαθητών στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά θα απεγκλωβίσουν την ελληνική κοινωνία και το εκπαιδευτικό σύστημα από την στασιμότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: