Σάββατο, Ιουνίου 25

Μια παραδοχή και μια κοροϊδία

Το πρόγραμμα «Προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία» βάση Ευρωπαϊκού προγράμματος έπρεπε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ να έχει τεθεί σε εφαρμογή από το σχολικό έτος 2009 – 2010 σε όλα τα σχολεία της επικράτειας. Το παρόν πρόγραμμα εφαρμόστηκε τα δυο προηγούμενα χρόνια μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά σχολεία.

Σήμερα, με καθυστέρηση ενός χρόνου το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης μας ενημερώνει ότι από την ερχόμενη σχολική χρονιά θα αρχίσει σε έναν ακόμη νομό της χώρας έπειτα από πελατειακού τύπου παρέμβαση κυβερνητικού βουλευτή από την Ηλεία( Τ. Αντωνακόπουλος) . Συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα ο νομός Ηλείας επειδή οι μαθητές δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν φρούτα εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Νομός Ηλείας έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Το πρόγραμμα καλύπτει μαθητές ηλικίας 6 έως 10 ετών και η ΕΕ χρηματοδοτεί το 50% της δαπάνης.

Όπως αναφέρει η οδηγία, στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της υγιεινής διατροφής και η καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας, που σημειώνει ραγδαία αύξηση στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, κυρίως εξαιτίας της μειωμένης φυσικής δραστηριότητας των μαθητών και της κακής διατροφής.

Αντιδρώντας στο πρόβλημα, πολλές χώρες της Ε.Ε. έχουν αναπτύξει δικές τους πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και την προαγωγή της υγιεινής διατροφής.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τα παραπάνω είναι πολλά:

- Για ποιους λόγους η κυβέρνηση δεν συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμα τα σχολεία όλης της χώρας; Οι μαθητές των υπολοίπων νομών δεν έχουν δικαίωμα σε δωρεάν φρούτα;

- Τι ενέργειες έκανε ο εν λόγω βουλευτής και γενικότερα το πασοκρατουμενο πολιτικό σύστημα της Ηλείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για να μην έχει ο Νομός Ηλείας το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: