Σάββατο, Ιουνίου 25

Στο «έλεος» του μεσοπρόθεσμου η Ελλάδα

Δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο του εφαρμοστικού νόμου, του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, στο οποίο περιλαμβάνονται:

· Η σύσταση του Ταμείου ρευστοποίησης της περιουσίας του Δημοσίου. Ο επενδυτής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν τον αιγιαλό, την παραλία, όπως επίσης θα μπορεί να εκμεταλλεύεται για όφελος της επένδυσης όλες τις υφιστάμενες στην περιοχή εγκαταστάσεις ( λιμάνια κ.α.) για χρονικό διάστημα μέχρι 50 χρόνια.

· Τα φορολογικά μέτρα (μείωση αφορολόγητου ορίου στα 8.000 ευρώ, έκτακτη εισφορά, τεκμήρια διαβίωσης, τέλος επιτηδεύματος, μείωση αφορολογήτου ορίου ΦΑΠ στα 200.000 ευρώ, αύξηση ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, αύξηση των τελών κυκλοφορίας κατά 10%, κ.λπ.)

· Ο περιορισμός των προσλήψεων στο Δημόσιο, φέτος 1 πρόσληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις και από 1/1/2012- 1/1/2015 μία πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις.

· Ο περιορισμός του αριθμού των συμβασιούχων, φέτος οι συμβάσεις θα μειωθούν κατά 50% σε σχέση με το 2010 και επιπλέον κατά 10% ανά έτος έως το 2015

· Η θέσπιση της μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο

· Η αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ του πλεονάζοντος προσωπικού από φορείς που συγχωνεύονται ή καταργούνται, με άλλα λόγια έρχονται χιλιάδες απολύσεις.

· Νέα, πιο αυστηρά κριτήρια, για τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας

· Η διευθέτηση της υπερωριακής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και των συμβάσεων για τους νέους 18- 25 ετών, μείωση αποδοχών έως 20%.

· Μονομερή αυστηροποίηση στις ρυθμίσεις για τη συνταξιοδότηση,

· Καταργείται η έκπτωση φόρου με αποδείξεις.

· Θεσπίζεται ετήσιο τέλος επιτηδεύματος 400 ευρώ ή 500 ανάλογα την περιοχή και ασχέτως τζίρου, κ.α.


Δεν υπάρχουν σχόλια: