Τρίτη, Ιανουαρίου 17

Γιατί δεν αναλαμβάνει τα χρέη ο ESM !


Η χρεωκοπία της Ελλάδας πλησιάζει γράφει σήμερα ο δικτυακός τόπος ftd.de.
Όπως λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στην Ευρώπη και την ανάγνωση των οικονομικών δεδομένων η Ελλάδα και κατ' επέκταση οι χώρες της Ευρωζώνης με προβλήματα χρέους δεν έχουν καμιά ελπίδα ανάκαμψης τα επόμενα 10 χρόνια αν δεν ληφθούν άμεσα ριζοσπαστικά μέτρα αντιμετώπισης του χρέους. Δεδομένης της δύσκολης κατάστασης που έχει βρεθεί η Ευρωζώνη μια λύση θα ήταν να επισπευστεί η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) προκειμένου να αναλάβει τα χρέη που βρίσκονται πάνω από το 60% του ΑΕΠ χωρίς πρόσθετο κόστος για τα κράτη μέλη και για όσα χρόνια τα κράτη - μέλη με προβλήματα χρέους δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
Προκειμένου να πετύχει το σκοπό του (ο ESM) θα μπορούσε να αντλεί απεριόριστη ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα, όπως οι ιδιωτικές τράπεζες.
Στην περίπτωση, όχι μόνο θα διασφαλιστεί η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ ως σύνολο, αλλά θα δοθεί η δυνατότητα να λυθούν πιο εύκολα πολλά προβλήματα τα οποία απορρέουν ως αποτέλεσμα της  τρέχουσας κρίσης.
Επίσης, η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα μπορούσε να υπόκειται σε αυστηρούς όρους. Για παράδειγμα, τα μακροοικονομικά μεγέθη να βρίσκονται υπό διαρκή παρακολούθηση και σε περίπτωση που ξεπερνά το όριο χρέους 60% χώρα που βρίσκεται στο πλαίσιο του μηχανισμού να   υφίσταται άμεσες κυρώσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια: