Σάββατο, Ιανουαρίου 21

Έκλεισε ο δρόμος του Ειδικού Δικαστηρίου για ΓΑΠ- Παπακωνσταντίνου


Έντονο παρασκήνιο και πολιτικές πιέσεις φαίνεται να περικλείει, μεταξύ άλλων, η επίσπευση της προκαταρκτικής εξέτασης και η αμελλητί διαβίβαση στη Βουλή της υπόθεσης που κατήγγειλε η καθηγήτρια Οικονομετρίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και πρώην μέλους της ΕΛΣΤΑΤ Ζωής Γεωργαντά για παραποίηση των στοιχείων του αναθεωρημένου ελλείμματος 2009. Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι τον Νοέμβριο του 2010 η ΕΛΣΤΑΤ, δεχόμενη πιέσεις εμφάνισε το έλλειμμα του 2009 στο 15,4% από 9- 11% που ήταν, με στόχο να ληφθούν επιπλέον δυσμενέστερα οικονομικά μέτρα. Σύμφωνα με το σύνταγμα Άρθρο 86 για την ευθύνη των Υπουργών αν στο πλαίσιο ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με ποινικά αδικήματα που έχουν διαπράξει όσοι διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη.


Σε μια τέτοια περίπτωση  ολα τα στοιχεία διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση. Αν λοιπόν ο φάκελος της υπόθεσης για την παραποίηση των στοιχείων του ελλείμματος του 2009 διαβιβαστεί από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην παρούσα βουλή είναι σίγουρο ότι η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών θα χαρακτηρίσει την υπόθεση ως προδήλως αβάσιμη για τον λόγο ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της παρούσας βουλής είναι πασοκ. Συνεπώς, η επίσπευση της έρευνας και η διαβίβαση της υπόθεσης στην βουλή πριν τις εκλογές το μόνο που μπορεί να εξυπηρετήσει  είναι η χωρίς ιδιαίτερο λόγο αναβολή των εκλογών , δεδομένου ότι η υπόθεση σε κάθε περίπτωση θα απορριφθεί απο την πλειοψηφία της τωρινής  βουλής.

Με βάση  τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας φαίνεται ότι μετά τις καταγγελίες των δύο Οικονομικών Εισαγγελέων για άσκηση πολιτικών πιέσεων ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιλτιάδης Παπαϊωάννου άφησε να εννοηθεί ότι θα ζητήσει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος των δύο οικονομικών εισαγγελέων κάτι που εμμέσως συμπεραίνεται από τη  δήλωσή του στις 19/1, η οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι οι κ.κ. Πεπόνης και Μουζακίτης «έπληξαν το κύρος της Δικαιοσύνης με τις συγκεκριμένες πράξεις και συμπεριφορές τους». 

Αμέσως μετά τις δηλώσεις  Παπαϊωάννου, στις 20/1,  ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης ζήτησε να διαβιβαστεί η δικογραφία για την υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ στη βουλή με σκοπό να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες του τέως πρωθυπουργού και μελών της προηγούμενης κυβέρνησης. 

Η “αγωνία”  του πασοκ για το αν τελικώς σταλεί άμεσα  στην βουλή η  υπόθεση  για την ΕΛΣΤΑΤ  φαίνεται και από τις   δηλώσεις του εκπρόσωπου  Τύπου του ΠΑΣΟΚ Πάνου Μπεγλίτη ο οποίος ζητεί  από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου “να προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες”.


Είναι εμφανές εκ των γεγονότων ότι ασκήθηκαν- ασκούνται  έμμεσες πολιτικές πιέσεις προκειμένου να σταλεί στην παρούσα βουλή ο φάκελος της υπόθεσης για την παραποίηση των στοιχείων του ελλείμματος 2009. Κατά τον τρόπο αυτό φαίνεται να κλείνει οριστικά ο δρόμος του Ειδικού Δικαστηρίου για ΓΑΠ- Παπακωνσταντίνου.
1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Άρθρο 86 του συντάγματος
1. Μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως νόμος ορίζει. Απαγορεύεται η θέσπιση ιδιώνυμων υπουργικών αδικημάτων.
2. Δίωξη, ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση κατά των προσώπων και για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη απόφαση της Βουλής κατά την παράγραφο 3. Αν στο πλαίσιο άλλης ανάκρισης, προανάκρισης, προκαταρκτικής εξέτασης ή διοικητικής εξέτασης προκύψουν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα πρόσωπα και τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, αυτά διαβιβάζονται αμελλητί στη Βουλή από αυτόν που ενεργεί την ανάκριση, προανάκριση ή εξέταση.
3. Πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον βουλευτές. Η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών συγκροτεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Το πόρισμα της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία αποφασίζει για την άσκηση ή μη δίωξης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Η Βουλή μπορεί να ασκήσει την κατά την παράγραφο 1 αρμοδιότητά της μέχρι το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει μετά την τέλεση του αδικήματος. Με τη διαδικασία και την πλειοψηφία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής η Βουλή μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί την απόφασή της ή να αναστέλλει τη δίωξη, την προδικασία ή την κύρια διαδικασία.
4. Αρμόδιο για την εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι, ως ανώτατο δικαστήριο, Ειδικό Δικαστήριο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από έξι μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και επτά μέλη του Αρείου Πάγου. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου κληρώνονται, μετά την άσκηση δίωξης, από τον Πρόεδρο της Βουλής σε δημόσια συνεδρίαση της Βουλής, μεταξύ των μελών των δύο ανώτατων αυτών δικαστηρίων, που έχουν διορισθεί ή προαχθεί στο βαθμό που κατέχουν πριν από την υποβολή πρότασης για άσκηση δίωξης. Του Ειδικού Δικαστηρίου προεδρεύει ο ανώτερος σε βαθμό από τα μέλη του Αρείου Πάγου που κληρώθηκαν και μεταξύ ομοιόβαθμών ο αρχαιότερος. Στο πλαίσιο του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου αυτής λειτουργεί Δικαστικό Συμβούλιο που συγκροτείται για κάθε υπόθεση από δύο μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας και τρία μέλη του Αρείου Πάγου. Τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου. Με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ορίζεται ένα από τα μέλη του που ανήκει στον Αρειο Πάγο ως ανακριτής. Η προδικασία λήγει με την έκδοση βουλεύματος. Καθήκοντα εισαγγελέα στο Ειδικό Δικαστήριο και στο Δικαστικό Συμβούλιο της παραγράφου αυτής ασκεί μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που κληρώνεται μαζί με τον αναπληρωτή του. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου ενώ το δεύτερο εδάφιο και για τον εισαγγελέα. Σε περίπτωση παραπομπής προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου συμπαραπέμπονται και οι τυχόν συμμέτοχοι, όπως νόμος ορίζει.
5. Αν για οποιονδήποτε άλλο λόγο, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παραγραφή, δεν περατωθεί η διαδικασία που αφορά δίωξη κατά προσώπου που είναι ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η Βουλή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ίδιου ή των κληρονόμων του, να συστήσει ειδική επιτροπή στην οποία μπορούν να μετέχουν και ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί για τον έλεγχο της κατηγορίας.