Τρίτη, Ιανουαρίου 10

Λεφτά υπάρχουνε, για τόκους!


Μέσω της δημοπράτησης εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας και με επιτόκιο 4,90% δανείστηκε  το Δημόσιο 1,625 δισ.ευρώ . Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).
Τα τελευταία χρόνια το δημόσιο δανείζεται σε μηνιαία βάση γύρω στο 1,5 δισ ευρω γεγονός που έχει αυξήσει σημαντικά το ποσό των τόκων που πληρώνουμε καθώς η απόδοση 4, 80- 4,90% που κυμάνθηκαν τα επιτόκια διάθεσης εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου το 2011 για τοποθετήσεις εξάμηνης διάρκειας είναι ιδιαίτερα υψηλή και αρκετά  κερδοφόρα για τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς(τράπεζες, χρηματιστικές εταιρίες) που έχουν βάσει νόμου τα αποκλειστικά δικαιώματα στις δημοπρασίες. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι το 2012 το πόσο που θα πληρώσουμε για τόκους θα φτάσει συνολικά τα 17 δισ ευρώ.
Υ.Γ. Θα αναφέρω εδώ ένα παράδειγμα για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τα μεγέθη, το 2012 θα πληρώσουμε 17 δισ για τόκους όταν οι πόροι   από   το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΣΠΑ ) για την περίοδο 2007- 2013 είναι 20 δισ ευρώ.     

Δεν υπάρχουν σχόλια: