Παρασκευή, Ιανουαρίου 6

Το διαπλεκόμενο σύστημα έφερε την κατάρρευση


Σύμφωνα με τον οργανισμό διαχείρισης δημοσίου χρέους το 2012 λήγουν ομόλογα που η αξία τους φτάνει τα 35 δις ευρώ και έντοκα γραμμάτια αξίας 4,6 δις ευρώ.
Στα παραπάνω ποσά θα προστεθούν και περίπου 17 δισ ή 8,1% ως % ΑΕΠ που θα  δαπανηθούν  για τους τόκους  του χρέους της γενικής κυβέρνησης.
Βλέπουμε λοιπόν ότι το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους μαζί με τους τόκους θα ξεπεράσει τα  έσοδα του δημοσίου καθώς τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού θα είναι κοντά στα 50 δισ ευρώ εκ των οποίων τα 30.2 δισ θα προέλθουν από έμμεσους φόρους και τα 16.9 από άμεσους φόρους. Τα μη φορολογικά έσοδα του ελληνικού δημοσίου είναι μόνο 4 δισ ευρώ.

Μερικά βασικά ερωτήματα που προκύπτουν απο τα παραπάνω στοιχεία είναι:
A. Όταν πριν 2 χρόνια η κυβέρνηση Παπανδρέου δήλωνε ότι “το αργότερο μέχρι το 2012 θα βγούμε στις αγορές” δεν γνώριζε ο τότε υπουργός οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου την εικόνα του δημόσιου χρέους, δεν γνώριζε τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας;  Υπήρχε περίπτωση μια οικονομία σε ύφεση να αυξήσει τα έσοδα, κυρίως τα μη φορολογικά; ώστε η Ελλάδα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών.
B. Υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει από την ύφεση μια οικονομία που  βρίσκεται σε "καταστολή" και δαπανά το 1/3 των τακτικών εσόδων του δημοσίου για την πληρωμή τόκων;
Γ. Για ποιους λόγους έχουμε φτάσει σε σημείο το 60% των τακτικών εσόδων του ελληνικού δημοσίου να προέρχονται από έμμεσους φόρους; Μπορεί ένα κράτος που θέλει να λέγεται  δημοκρατικό   να μην φορολογεί αξιοκρατικά   ή  να  στηρίζει τα έσοδά του στην κατανάλωση των πολιτών και σε άλλες μη άμεσες εισφορές ; Ποιες είναι σήμερα οι δράσεις του δημοσίου για αύξηση των μη φορολογικών εσόδων; 
Αν η κυβέρνηση πουλήσει την δημόσια περιουσία για να πληρώσει το χρέος δεν θα είμαστε για πάντα αναγκασμένοι να ψάχνουμε έσοδα μέσω των αβέβαιων εσόδων από έμμεσους φόρους;

Δ. Οι κυβερνήσεις που δανείζονταν από πριν 10 χρόνια τα ποσά που χρειάζεται να επιστραφούν σήμερα γιατί δεν  έλαβαν υπόψη το σενάριο να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το χρέος ώστε να δανειστούν λιγότερα;
Ε. Γιατί τα δανεικά δεν έπιασαν τόπο δλδη να φέρουν στο δημόσιο ισόποσα ή ακόμη και μεγαλύτερα έσοδα; Αν κατασπαταλήθηκαν θα μάθουμε ποτέ ποιοι είναι οι υπεύθυνοι ή ποιοι τα καρπώθηκαν;

Δεν υπάρχουν σχόλια: