Τετάρτη, Ιανουαρίου 25

Αδιόριστοι και με αβέβαιο εργασιακό μέλλον οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής


Είναι γνωστό ότι εδώ και μια δεκαετία περίπου ο κλάδος της φυσικής αγωγής  αντιμετωπίζει σοβαρά και πολύπλευρα προβλήματα που επηρεάζουν τόσο το μάθημα της φυσικής αγωγής, όσο και τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής.
Σε ότι αφορά το μάθημα της φυσικής αγωγής στην Α/θμια και  στην Β/θμια   το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διαθέτει ελάχιστες ώρες από το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα για την φυσική αγωγή των ελληνοπαίδων με άμεσο αποτέλεσμα να παίρνουν διαστάσεις επιδημίας το πρόβλημα της παχυσαρκίας και τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας που δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Την ήδη βεβαρημένη κατάσταση επιβαρύνει η υποτυπώδης υλικοτεχνική υποδομή. Στο σύνολο των σχολείων η απουσία εγκαταστάσεων και αθλητικού υλικού δυσχεραίνει τον σχεδιασμό του μαθήματος και αφαιρεί από τους μαθητές ώρες δραστηριοτήτων όταν οι καιρικές συνθήκες είναι μη ευνοϊκές.
Υποβαθμισμένος είναι και ο σχολικός αθλητισμός καθώς έχουν εξοβελιστεί από το πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο οι σχολικοί αγώνες, όσο και τα αθλητικά σχολεία. 
Γενναίοι,ξεχασμένοι σαραντάρηδες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν
οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής με προϋπηρεσία στα δημόσια σχολεία.
Από το 2002 και μετά  οι   εκπαιδευτικοί Φ.Α. που απασχολήθηκαν με ελαστικές μορφές απασχόλησης στα ολοήμερα και στο κανονικό πρόγραμμα των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν στο σύνολό τους αδιόριστοι.
Τα αίτια του προβλήματος είναι πολλά και έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι για πολλά χρόνια είχε επικρατήσει η λογική των διορισμών με πελατειακά κριτήρια και για συγκεκριμένες κατηγορίες.
Το υπουργείο παιδείας παρακάμπτοντας κάθε έννοια δικαίου διόρισε από το “παράθυρο” μόνο τους εκπαιδευτικούς που είχαν απασχοληθεί στο πρόγραμμα της ολυμπιακής παιδείας και στις αθλητικές τάξεις, δλδη παρέκαμψε τους υπολοίπους καθώς οι διορισμοί δεν γίνονταν με ενιαίο τρόπο.
Μετά την υπαγωγή της χώρας στις ρυθμίσεις του ΔΝΤ το απαράδεκτο πάγωμα των διορισμών έδωσε τη χαριστική βολή στους  εκπαιδευτικούς που για μια δεκαετία περιπλανιόντουσαν στα “κακοτράχαλα σοκάκια” της ωρομισθίας  δεδομένου ότι βρίσκονται πλέον με αβέβαιο εργασιακό μέλλον. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: