Σάββατο, Δεκεμβρίου 10

Η νέα συμφωνία έρχεται σε σύγκρουση με την κοινή λογική


Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού συμβουλίου τα κράτη μέλη του ευρώ θα εξετάσουν και θα επιβεβαιώσουν εντός δεκαημέρου τη χορήγηση στο ΔΝΤ διμερών δανείων ύψους 200 δισεκατομμυρίων Ευρώ.
Τα ερωτήματα  για το  πως θα λειτουργήσει στην πράξη η εν λόγω απόφαση είναι πολλά  δεδομένου ότι περιέχει αντιφάσεις και ασάφειες.    

1.H Ελλάδα θα συμμετάσχει στο εν λόγω σχέδιο, αν συμμετάσχει είναι λογικό να δανείζει το δανειστή της για να την ξανά δανείσει!

2.Αν δανείσουν το ΔΝΤ οι χώρες της Ευρωζώνης που δεν είναι σε προγράμματα δανεισμού πάλι υπάρχει σοβαρό ηθικό και νομικό  πρόβλημα [ η απόφαση δεν σέβεται την ισότητα των κρατών μελών ενώπιον των Συνθηκών (Άρθρο 3α.2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση)] επειδή οι χώρες που θα δανείσουν το ΔΝΤ θα αντλήσουν, μέσω των κεντρικών τραπεζών τους, φθηνή ρευστότητα (με 1%) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να δανείσουν το ΔΝΤ, με κέρδος, το οποίο στην συνέχεια θα δανείσει  χώρες της Ευρωζώνης. Με απλά λόγια, κάποιες χώρες θα αναλάβουν ρόλο μεσάζοντα κερδίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

To βασικό  λοιπόν ερώτημα  είναι:  Για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η φασαρία-κύκλος, όταν μάλιστα δεν βοηθά όλα τα κράτη να εξελιχθούν σε ανταγωνιστικά μέλη της Ευρωζώνης; Tι είναι αυτό που δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα να δανείσει απευθείας με 1% τις χώρες -μέλη της ευρωζώνης, έστω και διαμέσου των κεντρικών τραπεζών;

Δεν υπάρχουν σχόλια: