Κυριακή, Δεκεμβρίου 4

Η κρίση χρέους ευνοεί την Γερμανία


Σύμφωνα με την dw το 2011 ήταν η καλύτερη χρονιά για την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία καθώς 3 στα 4 αυτοκίνητα βρίσκουν αγοραστή εκτός γερμανικών συνόρων.
Μετά την ψήφιση, τον περασμένο Μάρτιο, του συμφώνου  για το Ευρώ που περιλάμβανε και την άρση των φραγών του εμπορίου της ΕΕ με τρίτες χώρες η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επικεντρώνεται πλέον στις εξαγωγές σε Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Τουρκία, αλλά και τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.
Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις γερμανικών αυτοκινήτων στην Νότια Ευρώπη έχουν μειωθεί μέχρι και 35% αλλά η εν λόγω εξέλιξη δεν επιδρά αρνητικά στην Γερμανία καθώς το όφελος από την άρση των φραγών του Εμπορίου με τρίτες χώρες εξυπηρετεί από κάθε άποψη την Γερμανική οικονομία.

Η Γερμανία εξάγει πάγιο εξοπλισμό, αυτοκίνητα και άλλα βιομηχανικά προϊόντα σε χώρες εκτός ΕΕ και εισάγει φθηνά καταναλωτικά αγαθά, όπως Γεωργικά προϊόντα , ενδύματα κ.α. Έτσι έχει διπλό κέρδος.
Με το ακριβό Ευρώ εξάγει ακριβά τα βιομηχανικά προϊόντα που παράγει και εισάγει φθηνά όλα τα αναλώσιμα προϊόντα που χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση ο πληθυσμός για τις πάγιες βιοτικές του ανάγκες.
Κατά συνέπεια, τα γερμανικά οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα έχουν κάθε λόγο να προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την απελπιστική αφέλεια της Ευρώπης για να επιβάλλουν το δικό τους σωστό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: