Κυριακή, Φεβρουαρίου 12

Χωρίς την έγκριση του λαού το κάρο είναι μπροστά από το άλογο


Είναι ευρύτερα γνωστό ότι μετά την πτώση του τοίχους του Βερολίνου η Ελλάδα δόθηκε ως λάφυρο πολέμου στο νεοφιλελεύθερο διευθυντήριο της εγχώριας και εξωχώριας άρχουσας οικονομικής τάξης.
Ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους και η παρεμβατική του δραστηριότητα εντάχθηκε στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού που αφορούσε κυρίως την περαιτέρω προώθηση χρηματοοικονομικών και άλλων πολυεθνικών συμφερόντων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω οικονομικού μοντέλου μας οδήγησαν στο σημερινό σημείο.
Σήμερα, με τους όρους της πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας να διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα ως ισότιμο κράτος- μέλος της ζώνης του Ευρώ, αδυνατεί να συνδιαμορφώνει την κοινή Ευρωπαϊκή πορεία,   δεδομένου ότι τα πρωτόγνωρα μέτρα λιτότητας και περικοπών που ακολουθούνται επιβάλλονται χωρίς την συγκατάβαση του ελληνικού λαού τη δεδομένη χρονική στιγμή,οι αποφάσεις ενσωματώνουν τις αξίες και τα συμφέροντα των ισχυρών παικτών . .
Την ίδια ώρα  ο περιορισμός της ελευθερίας της επιλογής οδηγεί σε φαλκίδευση της Δημοκρατίας, ενώ η ασυδοσία των Ευρωπαίων εταίρων οδηγεί στον εκφυλισμό της.
Το πολιτικό σύστημα δεν έχει δικαίωμα να λειτουργεί αυτόνομα από τις κοινωνικές δυνάμεις, δεν μπορεί να τις αγνοεί και να μετασχηματίζεται σε έννομη τάξη ερήμην του λαού.
Όπως έλεγε ο Ναπολέων: “Μεγάλη πολιτική είναι να εφαρμόζεις την κοινή λογική στα μεγάλα προβλήματα” 

Δεν υπάρχουν σχόλια: