Τετάρτη, Φεβρουαρίου 1

Το μυστήριο των ελληνικών ομολόγων


Πριν ακόμη αρχίσει η κρίση χρέους το ελληνικό τραπεζικό σύστημα προεξοφλώντας την χρεωκοπία της Ελλάδας άρχισε να ξεφορτώνεται ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.
Η μείωση της θέση τους σε ομόλογα συνέτεινε σημαντικά στην αύξηση των φόβων για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, δεδομένου ότι την ίδια πορεία για σταδιακή μείωση της έκθεσής τους στα ελληνικά ομόλογα ακολούθησαν νωρίτερα και πολλές ξένες τράπεζες.
Για παράδειγμα, οι Γαλλικές τράπεζες από περίπου 20 δισ ευρώ ελληνικά ομόλογα που κατείχαν στο πρώτο τρίμηνο του 2010 μείωσαν την θέση τους σε περίπου 14 δισ ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2010, επηρεασμένες απο τις εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας της χρηματοοικονομικής κρίσης ή βλέποντας ίσως τα όσα ακολούθησαν και όλοι γνωρίζουμε. Στην πορεία και μέχρι σήμερα ένας μεγάλο (περίπου 75 δισ σύμφωνα με δημοσιεύματα) πoσό ελληνικών ομολόγων που κατείχαν ξένες τράπεζες απορροφήθηκε από την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα στην δευτερογενή αγορά με τιμή μικρότερη της ονομαστικής.
Είναι ακόμη γνωστό ότι οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη από το τέλος του 2008 και μετά στήριξαν τον χρηματοοικονομικό τομέα με ενίσχυση της ρευστότητας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Στην βάση αυτών των αποφάσεων
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει αντλήσει ποσό που ξεπερνά τα 115 δις  κυρίως υπό τη μορφή εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, από τον Μάιο του 2010 και μετά το τραπεζικό σύστημα έχει ανταλλάξει για ρευστότητα από την ΕΚΤ άγνωστο στο ευρύ κοινό μέρος του κεφαλαίου τους σε Ελληνικά ομόλογα.
Στην παρούσα φάση διακινείται παρασκηνιακά ότι σε περίπτωση κουρέματος θα υλοποιηθεί ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών ύψους 25- 30 δισ ευρώ με κεφάλαια τα οποία θα προέλθουν από το πρόσθετο νέο πακέτο δανεισμού.
Τα ερωτήματα εδώ είναι αρκετά:
1.Τα ομόλογα στην κυριότητα των ελληνικών τραπεζών μέχρι ποιον αριθμό φθάνουν ώστε να δικαιολογούν κούρεμα και στην συνέχεια ανακεφαλαιοποίηση μέσω δημόσιου δανεισμού; Είναι τόσο δύσκολο να δημοσιευθούν αναλυτικά στοιχεία για να γνωρίζει ο ελληνικός λαός;
2.Δεδομένου οτι οι καταθέσεις των Eλλήνων πολιτών στις τράπεζες αγγίζουν τα 183 δισ γιατί η ανακεφαλαιοποίηση δεν υλοποιείται με ίδια μέσα;
3. Είναι λογικό οι τράπεζες να έχουν αντλήσει μέχρι στιγμής τόσο μεγάλα ποσά και, παρά ταύτα να συνεχίζουν να ζητούν κρατικά κεφάλαια ή εγγυήσεις την ώρα μάλιστα που από την άλλη πλευρά η πραγματική οικονομία έχει “στεγνώσει” από ρευστότητα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: