Παρασκευή, Φεβρουαρίου 17

Εκτός του προγράμματος “ήλιος” οι Έλληνες πολίτες.


Νομοσχέδιο κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος στη Βουλή μέσω του οποίου θεσπίζεται το θεσμικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος «Ήλιος» για την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά.
Το πρόγραμμα προβλέπει την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος συνολικής ισχύος 10 Γιγαβάτ και την εξαγωγή του στη Γερμανία και σε άλλες χώρες.
Η υλοποίηση του προγράμματος δεν αναμένεται να αποφέρει έμπρακτα οικονομικά οφέλη στο ελληνικό κράτος και στους Ελληνες πολίτες καθώς σε πρώτη φάση οι ταµειακές ροές έως 15 δισ. Ευρώ θα δεσμευθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους.
Επίσης, φαίνεται να εξαιρούνται
από τα οφέλη του προγράμματος οι Έλληνες πολίτες που ίσως θελήσουν να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε ιδιωτικές εκτάσεις τους ή κτίρια καθώς η εταιρία θα δεσμεύει μόνο  ακίνητα του δημοσίου ή δήμων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δωρεάν ή με μικρο μίσθωμα για λογαριασμό κυρίως μεγάλων εταιριών ή κοινοπραξιών αλλοδαπών συμφερόντων, όπως θα προκύψουν από διακρατικές συμφωνίες .
Με απλά λόγια, η εταιρία «Πρόγραμμα Ήλιος ΑΕ» θα είναι ο “μεσάζων” που θα   ιδιοποιείται   ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου ή του κατά περίπτωση κυρίου τους (δήμοι, κ.α)  ή  θα απαλλοτριώνει αναγκαστικά  ακόμη και εμπράγματα δικαιώματα τρίτων  τα οποία   εν    συνεχεία  θα       παραχωρούνται  για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ακτινοβολία. Η εταιρία Ηλιος ΑΕ θα συνάπτει κατά το δοκούν συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους οι οποίοι θα προκύψουν μέσα από διακρατικές συμφωνίες ή στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που θα ορίσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και θα περιλαμβάνει, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί το νομοσχέδιο, μεγάλες εταιρίες ειδικού σκοπού.
Δυστυχώς, το νομοσχέδιο στερείται αρχών διαφάνειας και ελεύθερου ανταγωνισμού δεδομένου ότι η ανάπτυξη, η παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα  παράγεται από την ηλιακή ακτινοβολία δεν αφορά ιδιωτικές μικρομεσαίες επενδύσεις Ελλήνων πολιτών και όπως φαίνεται μέσα από την ανάγνωση του   νόμου, τα  πάντα θα παραχωρούνται με απευθείας ανάθεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: