Τρίτη, Φεβρουαρίου 28

Sellective Default και, όποιος αντέξει.


Άρχισαν σήμερα να γίνονται ορατές οι συνέπειες της υποβάθμισης της Ελλάδας στην κατηγορία Sellective Default από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poors.
Η ΕΚΤ ( ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα) ανακοίνωσε ότι δεν θα αποδέχεται τίτλους που έχει εκδώσει ή εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο ως ενέχυρο στις πράξεις αναχρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Για την ώρα, η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του    ELA (Emergency Liquidity Assistance) θα καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας των εγχώριων τραπεζών,  στην πορεία; από που και πως θα αντληθεί ρευστότητα;
Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας (ELA) η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα έχει προσφέρει στις ελληνικές τράπεζες ρευστότητα ύψους 42,9 δισ. Ευρώ.
 Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την εξάρτηση των Ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ φτάνει να δούμε τα τελευταία επίσημα στοιχεία, τα οποία αφορούν στον μήνα Νοέμβριο και δείχνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες άντλησαν από την ΕΚΤ 73,4 δισ. ευρώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: