Τετάρτη, Φεβρουαρίου 22

Το χρέος και οι τόκοι αυξάνονται


Παρά τα σκληρά μέτρα λιτότητας το ελληνικό χρέος αυξήθηκε από το 2009 και μετά, τόσο σε πραγματικές τιμές, όσο και επί του ΑΕΠ.
Σε πραγματικές τιμές η αύξηση φτάνει τα 70 δισ ευρώ. Από 298.524 στο τέλος του 2009 ξεπέρασε τα 368 δισ στο τέλος του 2011.
Παράλληλα, έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσό που πληρώνουμε για τόκους, κυρίως εξαιτίας της αύξησης του βραχυπρόθεσμου δανεισμού με έντοκα γραμμάτια μικρής διάρκειας,(4-6 μήνες). Στο τέλος του 2009 ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός (μέχρι 1 έτος) αντιπροσώπευε το 3,1% του συνολικού δανεισμού ενώ  σήμερα το ποσοστό  φτάνει,ίσως ξεπερνά το 41,6%.
Το 2011 το ελληνικό δημόσιο δανείστηκε συμπληρωματικά περίπου 1,5 δισ το μήνα με επιτόκιο 4,8-4,9%. Συνολικά,το 2011,  για τόκους, πληρώσαμε 4 δισ ευρώ παραπάνω σε σχέση με το 2009.
Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός διενεργείται μέσω των βασικών διαπραγματευτών αγοράς,(τράπεζες, κ,α)  

Δεν υπάρχουν σχόλια: