Δευτέρα, Φεβρουαρίου 28

Μικροαλλαγές στο σύμφωνο ανταγωνιστικότητας

Έντεκα ημέρες πριν από την έκτακτη σύνοδο κορυφής όλα δείχνουν ότι οι διαφορές στο εσωτερικό της ΕΕ παραμένουν αγεφύρωτες.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες από τις Βρυξέλλες η αδυναμία του Συμβουλίου της ΕΕ να πείσει όλα τα κράτη μέλη για την αναγκαιότητα του αυστηρού συμφώνου ανταγωνιστικότητας που προτείνει η Γερμανία και συνεπικουρείται από τη Γαλλία οδήγησε στο προσχέδιο Barroso-Van-Rompuy που προτείνει μικροαλλαγές στο σύμφωνο ανταγωνιστικότητας, χωρίς να αλλάζει η κατεύθυνση.
Η νέα πρόταση ικανοποιεί τη γερμανική πλευρά σε βασικά σημεία και προβλέπει για τις χώρες- μέλη την εισαγωγή μίας σειράς δεικτών που πρέπει να τηρηθούν σε τρεις τομείς: ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και δημοσιονομική πειθαρχία.
Η πρόταση περιλαμβάνει και την υποχρέωση για το φρένο χρέους σε ολόκληρη την Ευρωζώνη σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο, ωστόσο μπροστά στο σοβαρό κίνδυνο αμφισβήτησης της ευρωζώνης από τους πολίτες των κρατών μελλών κρατά επιφυλάξεις για τη συνταγματική δέσμευση της μείωσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.
Δεδομένης της θεμελιώδους σημασίας που έχει για τη λειτουργία της ένωσης η θέσμιση νέων κανόνων οικονομικής διακυβέρνησης δεν είναι λίγοι και όσοι υποστηρίζουν την άποψη που λεει οτι η πρόβλεψη δεν μπορεί να αφορά μόνο τον συντονισμό της δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής των χωρών της ευρωζώνης. Συνεπώς, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και άλλες πτυχές ή κανόνες που υπάρχουν στις συνθήκες και ρυθμίζουν τη συμβίωσή μας σε έναν κοινό χώρο, σε διαφορετική περίπτωση το ενδεχόμενο περιθωριοποίησης κρατών μελλών δεν θα απέχει μακριά από το να γίνει πραγματικότητα στο άμεσο μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: