Τρίτη, Δεκεμβρίου 21

Καταργήσεις σχολείων, τι σημαίνει στην πράξη.

Ως γνωστό, ο χώρος της σχολικής μονάδας αποτελεί στοιχείο το μαθησιακού περιβάλλοντος διότι, διευκολύνει ή αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Στοιχεία όπως, το γεωφυσικό περιβάλλον, ο σχολικός χώρος, ο θόρυβος, ο συνωστισμός κ.α επηρεάζουν σημαντικά την πορεία ανάπτυξης και τη συμπεριφορά του μαθητή και σύμφωνα με ερευνητικά αποτελέσματα, στα μεγάλα και πολυπληθή σχολεία οι μαθητές εξελίσσονται σε παθητικούς παρατηρητές και απομονώνονται .
Επίσης, αρκετοί ψυχοπαιδαγωγοί υποστηρίζουν ότι "ο γιγαντισμός του σχολείου και ο μεγάλος αριθμός μαθητών αποτελούν αρνητικούς παράγοντες για την οικειοποίηση από το μαθητή του φυσικού και κοινωνικού χώρου του σχολείου. Αντίθετα, τα μικρά ή μεσαία σχολεία έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιούν πολλαπλάσιο αριθμό μαθητών με αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικοποίησης".
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει καθιερώσει ο οργανισμός σχολικών κτηρίων [οσκ] για 6θέσιο δημοτικό σχολείο απαιτούνται > 2.700,000 μ2, για 12θεσιο > 4.000,000 μ2 για 6θεσιο γυμνάσιο > 3.400.000μ2 για 12θεσιο γυμνάσιο > 4.500.000 μ2. Αν η σχολική μονάδα συμπεριλαμβάνει και ανοιχτούς χώρους άθλησης ο σχολικός χώρος δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 5.000.000 μ2 για 6θεσια. Γενικότερα, ο κανόνας που ισχύει είναι να αναλογούν σε κάθε μαθητή 100-120 μ2.
Αντί όμως η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αναβάθμιση και επέκταση των σχολικών μονάδων της χώρας, όπως οι δύσκολοι καιροί επιτάσσουν, από το νέο έτος θα προχωρήσει σε καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων χωρίς οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις να λαμβάνουν υπόψη τα παιδαγωγικά κριτήρια ή τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.
Πως, για παράδειγμα, ένα 6θεσιο σημερινό δημοτικό με 4.000.000 μ2 θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες διπλάσιου αριθμού μαθητών που θα προκύψουν από τις συγχωνεύσεις ;κ.α.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ο ανασχεδιασμός και οι κατευθυντήριες επιλογές της πολιτικής του υπουργείου παιδείας έχουν ως στόχο να μετατρέψουν το ελληνικό σχολείο σε σχολείο περιορισμένων δυνατοτήτων με αποκλεισμούς και ανισότητες που θα συμβάλλουν στην όξυνση των διαφορών στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, καθώς και στη μείωση του γενικού εκπαιδευτικού επιπέδου όλων..

Πηγές:

Ηλίας Ματσαγκούρας, "Σχολική Τάξη''

Δεν υπάρχουν σχόλια: