Παρασκευή, Δεκεμβρίου 3

Άσχημα νέα για την Ελλάδα, σε τροχιά αβεβαιότητας η ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με το ft.com ο οίκος αξιολόγησης S&P υποβάθμισε την Ελλάδα σε CreditWatch [ΒΒ+ ]. επειδή θεωρεί ότι η υπαγωγή της Ελλάδας στο μόνιμο μηχανισμό δανεισμού που ενεκρίθει από το ευρωπαϊκό συμβούλιο στις 28 Νοεμβρίου 2010 δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ο νέος μηχανισμός ESM έγκειται στην ικανότητα των κυρίαρχων μετόχων να προκαλέσουν αναδιάρθρωση του χρέους κατά περίπτωση. Το γεγονός υποστηρίζει ο οίκος αξιολόγησης θα έχει συνέπειες για τους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να λάβουν σε εύλογο χρονικό διάστημα αυτά που τους αναλογούν, η υπαγωγή θα μπορούσε να βλάψει τις προοπτικές έγκαιρης και πλήρους αποπληρωμής του δημόσιου χρέους. Επίσης, μια κατά περίπτωση αναδιάρθρωση θα μπορούσε να υπόκειται σε πολιτικούς και όχι σε αντικειμενικούς οικονομικούς λόγους, έτσι είναι πιθανό οι ευρωπαίοι πολιτικοί εν μέσω μιας μελλοντικής κρίσης να κάνουν ασυντόνιστες ενέργειες ή ακόμη και αντιφατικές δηλώσεις, ενδεχομένως, προκαλώντας στρεβλώσεις στην αγορά.
Ο οίκος αξιολόγησης με δεδομένο ότι οι λεπτομέρειες του σχεδίου δεν είναι ακόμη γνωστές έθεσε την πιστοληπτική ικανότητα για την Ελλάδα σε καθεστώς CreditWatch [ΒΒ+ ].
Δικαιολογώντας την απόφαση του ο οίκος αξιολόγησης δηλώνει ότι, «αντανακλά την πεποίθησή μας ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει μελλοντικό αποδέκτη της χρηματοδότησης του σχεδίου ESM» που προωθείται για μετά το 2013. Παράλληλα, ο οίκος επιβεβαιώνει ότι η εν λόγω κίνησή του να θέσει υπό καθεστώς επιτήρησης την αξιολόγηση της Ελλάδας θα έχει αρνητικές συνέπειες στην πιστοληπτική ικανότητα των ελληνικών τραπεζών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: