Κυριακή, Μαρτίου 13

Επικίνδυνα επιβαρυμένοι οι υδάτινοι πόροι του Ν. Ηλείας

Είναι μια ιδιαίτερα άσχημη πραγματικότητα το γεγονός ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες η φυσική ποιότητα των υδατικών πόρων μεταβλήθηκε σημαντικά εξ’ αιτίας των διαφόρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων, χρήσεων του νερού ή άλλων προβλημάτων από φυσικές, χημικές, μικροβιολογικές και βιολογικές αιτίες. Σε αρκετές περιπτώσεις ρύπανσης τα προβλήματα αναπτύχθηκαν βαθμιαία χωρίς να γίνονται φανερά και μετρήσιμα την ώρα που συμβαίνει η ρύπανση και η μόλυνση των εκμεταλλεύσιμων υδατικών πόρων.
Στο Νομό Ηλείας απ΄ όσα μέχρι σήμερα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στον τοπικό τύπο και σε άλλα πανελλήνιας εμβέλειας ΜΜΕ, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο υδροφόρος ορίζοντας είναι αρκετά επιβαρυμένος
◦Σύμφωνα με παλαιότερο δειγματοληπτικό έλεγχο του πολυτεχνείου Κρήτης διαπιστώθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας και φωσφόρου, καθώς επίσης χαλκού, μολύβδου και αρσενικού, στοιχεία που μπορεί να επιβαρύνουν σε σοβαρό βαθμό τις πηγές πόσιμου νερού αν η ποσότητα της τέφρας είναι υπερβολική, όπως συνέβη με τις πυρκαγιές του 2007.
◦Σημαντικά επιβαρύνουν τα νερά και οι ανεξέλεγκτες χωματερές που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού Πηνειού ή σε άλλα σημεία της Ηλείας.
◦Οι εξορυκτικές εργασίες και άλλες δραστηριότητες του λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης καθώς και η διάθεση διάφορων υλικών στο ποτάμιο σύστημα της περιοχής επιβαρύνουν σημαντικά την ποιότητα του νερού. Μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Πατρών, διαπιστώνει την ύπαρξη υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων, βαρέων μετάλλων και ενώσεων σε τμήματα του Αλφειού ποταμού.
◦Λόγω των γεωργικών δραστηριοτήτων και της υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στον κάμπο της Ηλείας έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά τόσο τα επιφανειακά νερά όσο και οι υπόγειοι υδροφόροι ορίζοντες.
◦Σε ολόκληρο το νομό Ηλείας τα υδραγωγεία είναι πολύ παλιάς κατασκευής, ασυντήρητα. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις η απουσία συστηματικής εφαρμογής μέτρων ελέγχου λόγω έλλειψης ή ανειδικεύτου προσωπικού και αυτή την περίοδο η έλλειψη επαρκών οικονομικών πόρων στους δήμους λόγω του μνημονίου διαμορφώνουν προς το χειρότερο την ποιότητα του νερού που φτάνει στα σπίτια των κατοίκων της περιοχής. Επίσης, σε πολλές περιοχές υπάρχουν ακόμη τα παλαιά, από αμιαντοσωλήνες, δίκτυα ύδρευσης.
◦ Κτηνοτροφικά ή αστικά λύματα με ελλειπή επεξεργασία, τα απόβλητα των ελαιοτριβείων και άλλων μονάδων που ρυπαίνουν τα ρέματα κ.α. υποβαθμίζουν επίσης την ποιότητα των υδάτινων πόρων.
Άμεσο αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να φτάνει σε αρκετές περιοχές του νομού σκληρό νερό στις βρύσες (σκληρό νερό είναι αυτό που αφήνει στίγματα στα σκευή ), νερό με μεταλλική ή πικρή γεύση, κ.α.
Κατά συνέπεια, η περίπτωση του Ν. Ηλείας χρειάζεται συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων της ποιότητας του νερού, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: