Πέμπτη, Μαρτίου 31

Από την οικονομική στoν δρόμο για την πολιτική ενοποίηση

Το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού οργανισμού εσωτερικής ασφάλειας εξετάζει σύμφωνα με δημοσιεύματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλώντας σε ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες την Τετάρτη (30 Μαρτίου) ο διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας Olivier Luyckx δήλωσε ότι θέλει η νέα υπηρεσία να λειτουργεί σε διαφορετικό πλαίσιο απ’ ότι το σημερινό όπου οι υπηρεσίες πληροφοριών μοιράζονται πληροφορίες σε εθελοντική και άτυπη βάση.
Μια μελλοντική υπηρεσία πληροφοριών στο πλαίσιο της συνθήκης της ΕΕ θα πρέπει να μοιράζεται υποχρεωτικά όλες τις πληροφορίες που συλλέγει με την κεντρική υπηρεσία και τις αντίστοιχες αρχές των άλλων χώρων είπε ο Olivier Luyckx .
Ο ευρωπαίος αξιωματούχος αναγνώρισε ότι οι μυστικές υπηρεσίες εργάζονται βάσει κανόνων όπως ο έλεγχος της πληροφορίας και ο περιορισμός των πληροφοριών σε όσο το δυνατόν λιγότερα άτομα και δεν εμπιστεύονται τα όργανα της ΕΕ.
Από την πλευρά του, ο Andre Vandoren, ένας ανώτερος αξιωματικός πληροφοριών του Βελγίου προέβαλε μια πιο μετριοπαθή ιδέα, ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα σύστημα τρομοκρατικών συναγερμών.
Όπως όλα τα δεδομένα δείχνουν η κρίση του χρέους και τα αποτελέσματά της ανοίγουν τον δρόμο- γίνεται η προετοιμασία ώστε να αρχίσει στην Ευρώπη η διαδικασία πολιτικής ενοποίησης.
Βέβαια, όλα αυτά δεν προκαλούν έκπληξη, προκαλούν όμως εύλογο προβληματισμό και θέτουν πολλά ερωτήματα για τις αρμοδιότητες που μπορούν να παραχωρηθούν στα ευρωπαϊκά όργανα χωρίς να «εξαφανιστούν» τα κράτη-έθνη. Αν επίσης συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι οι οικονομικώς ισχυρότερες χώρες προωθούν την Ευρώπη των δύο ταχυτήτων για να εξασφαλίσουν τα δικά τους συμφέροντα σε βάρος της κοινής κυριαρχίας, τότε τα ερωτήματα αυτά έχουν ανάγκη βαθιάς έρευνας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο της πολιτικής ενοποίησης θα κινούνται μέσα σε ρεαλιστικά πλαίσια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: