Σάββατο, Μαρτίου 12

Λιτότητα μέχρι το 2017 και… βλέπουμε


Στην χθεσινή συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ υιοθετήθηκε το σύμφωνο για το ευρώ που προβλέπει έναν κεντρικό και ισχυρότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκλιση σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Mε άλλα λόγια από την υιοθέτηση του συμφώνου και μετά οι χώρες μέλη του ευρώ δεν θα έχουν τον κύριο λόγο στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής, οι γενικές κατευθύνσεις και αρκετές λεπτομέρειες θα δίνονται από τα αρμόδια όργανα της Κομισιόν. Η συμφωνία περιλαμβάνει δεσμεύσεις για συγκράτηση των μισθών ή ακόμη και μείωση απο τη στιγμή που οι μισθοί συνδέονται με την παραγωγικότητα, συγκράτηση των δαπανών για τις συντάξεις και τις κοινωνικές παροχές, την ευελιξία της απασχόλησης, συμφωνήθηκε να καθιερωθούν οριακές τιμές για το έλλειμμα στο Σύνταγμα ή την εθνική νομοθεσία και να σκληρύνουν τις κυρώσεις για τους παραβάτες, προβλέπει τη δημιουργία νομικών μηχανισμών που θα λειτουργούν ως τροχοπέδη για την λήψη δανείων,κ.α.
Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να διαβουλεύεται με τους εταίρους τους για κάθε σημαντική οικονομική μεταρρύθμιση και να λαμβάνουν υπόψη πιθανές δευτερογενείς συνέπειες πριν από την έγκρισή της.
Σε τομείς που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα και είναι καίριοι για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει για την αποφυγή επιβλαβών ανισορροπιών η κάθε απόφαση να είναι σύμφωνη και να ενισχύει την υπάρχουσα οικονομική διακυβέρνηση στην ΕΕ.
Σε ότι αφορά την Ελλάδα αποφασίστηκε να συνεχίσει με αυστηρότητα τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να προχωρήσει πλήρως και ταχέως την ιδιωτικοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, [μέσω της γνωστής συνέντευξης που έδωσε η τρόικα ], έτσι ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να εξοικονομηθεί το ποσό των 50 δισ. € .
Στην κατεύθυνση αυτή και ενόψει των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν από την Ελλάδα στο πλαίσιο του Συμφώνου για το επόμενο έτος αποφασίστηκε, η μείωση κατά μια ποσοστιαία μονάδα - 1% (100 μονάδες βάσης) των δανείων ( των 110 δις ευρώ) και αυξήθηκε η διάρκεια αποπληρωμής τους από τα 3 στα 7,5 χρόνια, καθώς όλοι κατάλαβαν ότι το αρχικό πρόγραμμα που υιοθέτησε και εφαρμόζει η Ελλάδα κατόπιν υποδείξεων της τρόικας δεν λύνει κανένα πρόβλημα και κυρίως επειδή τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης φοβήθηκαν ότι δεν έχουν εξασφαλισμένη την επιστροφή των ποσών που μας δανείζουν μέσα στον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο.
Σε ότι αφορά στον μόνιμο μηχανισμό ( ESM) για την αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων που θα τεθεί σε λειτουργία από το 2013, θα έχει συνολική πραγματική ικανότητα δανεισμού ύψους 500 δισ. ευρώ συν 250 δισ ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κάθε χρηματοδοτική βοήθεια όταν ζητείται από ένα μέλος της ζώνης του ευρώ θα υπόκειται σε αυστηρούς όρους κάτω από ένα μακροοικονομικό πρόγραμμα προσαρμογής, ωστόσο η παρέμβαση θα θεωρείται απαραίτητη όταν κινδυνεύει η σταθερότητα της ευρωζώνης στο σύνολό της.
Επίσης, αποφασίστηκε και ο τωρινός μηχανισμός (EFSF) και ο ESM που θα τον διαδεχθεί από το 2013 να έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης στην πρωτογενή αγορά χρέους στο πλαίσιο ενός προγράμματος με αυστηρούς όρους.

Αν τώρα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τι κρύβετε πίσω απ΄ όσα ανακοινώθηκαν χθες εύκολα θα καταλάβουμε ότι πουθενά, (σε ότι αφορά τη χώρα μας) δεν φαίνεται ότι από τη λύση που θα δοθεί θα έχουμε βελτίωση των οικονομικών δεδομένων, πουθενά δεν φαίνεται ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, πουθενά δεν φαίνεται ότι θα έχουμε έστω και μικρή μετατόπιση της οικονομικής πολιτικής που προτείνει το μνημόνιο.
Όλα όσα ανακοινώθηκαν ή πρόκειται να ανακοινωθούν στις 25 Μαρτίου στόχο έχουν να δικαιολογήσουν τις πολιτικές της λιτότητας και της μη ανάπτυξης.
Συνεπώς, αν η πολιτική ηγεσία της χώρας ενδιαφέρεται για την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκλιση χρειάζεται αφενός μεν να ανακοινώσει και να εξηγήσει στον ελληνικό λαό τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και αφετέρου να ζητήσει από τους Ευρωπαίους ουσιαστική αλλαγή της οικονομικής πολιτικής που προτείνει το μνημόνιο ή ακόμη και άρνησή του, διαφορετικά τα μέτρα που θα κληθεί να εφαρμόσει στο πλαίσιο του Συμφώνου για το επόμενο έτος θα επιβαρύνουν δυσβάσταχτα την Ελλάδα με ότι οικονομικό και κοινωνικό κόστος συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση.
Τέλος, σε ότι αφορά την ιδιωτικοποίηση, δλδη την πώληση του συνόλου της δημόσιας περιουσίας για 50 δις ευρώ η κυβέρνηση δεν έχει, ούτε τη λαϊκή εντολή, ούτε νομιμοποιείται πολιτικά να προχωρήσει σε μια τέτοια κατεύθυνση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: