Σάββατο, Σεπτεμβρίου 17

Συνέχεια στην υποβάθμιση της φυσικής αγωγής δίνει το υπουργείο παιδείας

Συνέχεια στην υποβάθμιση της σχολικής φυσικής αγωγής δίνει το υπουργείο παιδείας καθώς μέσα από το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για τη διοίκηση στο νέο σχολείο, αρμοδιότητες και καθήκοντα προισταμένων, διευθυντών κ.α καταργεί οριστικά την μέχρι σήμερα οργανωτική δομή και τις διευθύνσεις φυσικής αγωγής μεταβιβάζοντας εξ ολοκλήρου τα καθήκοντά τους στις αρμόδιες διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποβιβάζοντας παράλληλα τους προϊστάμενους φυσικής αγωγής σε θεματικούς υπευθύνους.

Η εξέλιξη αναμένεται να πλήξει ανεπανόρθωτα την εύρυθμη λειτουργία της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού Αγωγής δεδομένου ότι ο ρόλος της φυσικής αγωγής είναι ουσιαστικός και καθοριστικός για την επίτευξη των στόχων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως ορίζεται από το Ν. 1566 / 85.

Για να μπορέσουν οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων των γραφείων φυσικής αγωγής θα χρειαστεί να αναπτύξουν από την αρχή για τον προγραμματισμό του διδακτικού έργου, τις αθλητικές δραστηριότητες των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την οργάνωση των σχολικών αγώνων έναν νέο μηχανισμό σε κάθε τοπικό γραφείο γεγονός που φαντάζει αδύνατο με τα σημερινά δεδομένα διορισμών και την κρατούσα διδακτική κουλτούρα.Δεν υπάρχουν σχόλια: