Τρίτη, Σεπτεμβρίου 6

Όπως πάνε τα πράγματα,ο πόλεμος θα εμφανιστεί ως μονόδρομος...

-Είναι απόλυτα σαφές από τις εξελίξεις στην οικονομία ότι η Ελλάδα δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα του Ιουλίου ως προϋπόθεση για το νέο πακέτο δανείων, καθώς είναι πρακτικά αδύνατον μέσα στο υπάρχον οικονομικό περιβάλλον α. Να ανακάμψει η Ελληνική οικονομία. β. Να συγκεντρωθούν τα 50 δισ ευρώ έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις , ειδικά σε τομείς που συνδέονται με το χρηματιστήριο, χωρίς να πουληθεί ολόκληρη η Ελλάδα, γ. Να καλυφθούν οι ποσοτικοί στόχοι του μεσοπρόθεσμου.

Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα διπλασίασε την αγορά ομολόγων στην δευτερογενή αγορά από χώρες με προβλήματα και ως εκ τούτου τα μέτρα λιτότητας θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται ως αντιστάθμισμα με ότι αυτό συνεπάγεται για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας και γενικότερα των χωρών της ζώνης του ευρώ με προβλήματα χρέους .

-Τα ελληνικά ομόλογα να έχουν χάσει τα 2 τελευταία χρόνια πάνω από το 50% της αρχικής τους άξιας εξαιτίας των φόβων που παράγει η αποτυχία της Ελλάδας. Με απλά λόγια, αν αγοράσουμε στην παρούσα φάση το χρέος μας θα το αγοράσουμε στην μισή τιμή.

- Ποσό 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο από έκδοση εντόκων γραμματίων. Η μέση απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,80%. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 3,020 δισ. ευρώ που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 3,02 φορές. Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε , οι βασικοί διαπραγματευτές αγοράς θεωρούν αρκετά επικερδή υπόθεση τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό του ελληνικού δημοσίου. Δεν είναι και λίγο μέσα από ανακύκλωση κεφαλαίων να έχεις σε μηνιαία βάση καθαρό κέρδος πάνω από 4, 8%

- Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι ιδιωτικές εταιρίες που εγκαθιστούν αιολικά πάρκα δεν πληρώνουν ευρώ στο ελληνικό δημόσιο για την χρήση της δημόσιας γης. Οι επενδύσεις αυτές θεωρούνται άκρως συμφέρουσες επειδή χρειάζονται μόνο 5-6 χρόνια για να αποσβεσθούν, ενώ ως πρώτη ύλη έχουν τον αέρα που δεν κοστίζει. Θόλο είναι επίσης το θεσμικό πλαίσιο, όπως ορίζεται από το νόμο3851/10, για την παραχώρηση των σχετικών αδειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: