Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 14

Εικόνες διάλυσης στα σχολεία, με αύξηση της παιδικής παραβατικότητας

Τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η συγκυρία της κρίσης χρέους που αντιμετωπίζει η Ελλάδα με υπαιτιότητα της κυβέρνησης και η εκπαιδευτική πολιτική που υποβαθμίζει συνεχώς το επίπεδο της παρεχόμενης από το κράτος δημόσιας παιδείας αυξάνουν συνεχώς και την παιδική παραβατικότητα που τείνει να εξελιχθεί σε μάστιγα μιας που σε πολλές περιπτώσεις επιδρά αρνητικά τόσο στην παραγωγικότητα του σχολείου, όσο και στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του συνόλου των μαθητών.

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς εκτός από την καθυστέρηση των βιβλίων και τα χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό βλέπουμε και ακούμε ότι έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα, όπως το κάπνισμα μαθητών στις τουαλέτες των σχολείων ή ακόμη και στον προαύλιο χώρο, η εμφάνιση μαθητών και εξωσχολικών που πουλούν μαριχουάνα επειδή, όπως λένε στους συμμαθητές τους, έχει απελευθερωθεί από την κυβέρνηση,η συγκρότηση ομάδων μαθητών που ζητούν από τους μικρότερους συμμαθητές τους τέλη εισόδου για να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες κ.α.

Τα φαινόμενα που παρουσιάζονται προβληματίζουν γονείς και μαθητές καθώς βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της σχολικής χρονιάς και συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με τη ροή των πραγμάτων στο πολιτικοοικονομικοκοινωνικο περιβάλλον.


Γιατί όμως η σχολική χρονιά αρχίζει κάτω από τις χειρότερες συνθήκες σε επίπεδο παιδικής παραβατικότητας;

Ένας βασικός παράγοντας είναι ότι από την ημέρα που ανέλαβε τα ηνία της χώρας η Κυβέρνηση Παπανδρέου αποφάσισε μονομερώς και ετσιθελικά να “κηρύξει” πόλεμο στην φυσική αγωγή και τον σχολικό αθλητισμό. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, από την στιγμή που υποβαθμίζεται σημαντικά η φυσική αγωγή και ο σχολικός αθλητισμός, χιλιάδες μαθητές οδηγούνται στην αγκαλιά του καπνίσματος και της παιδικής παραβατικότητας.

Αυτές δυστυχώς είναι οι πολιτικές διαθέσεις της κυβέρνησης για την ελληνική νεολαία, την οδηγούν σε αδιέξοδα, υποθηκεύοντας έτσι το μέλλον των παιδιών και το μέλλον της χώρας.

Συνεπώς, οι καιροί απαιτούν μια νέα πρόταση εκπαιδευτικής πολιτικής με διαφορετικό μοντέλο διδακτικής και μαθησιακής εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: