Τρίτη, Απριλίου 19

Εισήγηση του ΔΣ του ιατρικού συλλόγου Πύργου- Ολύμπιας,

δια του Προέδρου του Ν. Γαλανόπουλου, προς τα μέλη του Συλλόγου, για τα Νοσοκομεία και τους Νοσοκομειακούς Ιατρούς.
Οφείλουμε να κάνουμε μνεία στην διακηρυχθείσα πρόθεση εφαρμογής του ενιαίου και κατάργησης του ειδικού μισθολογίου για τους Ιατρούς του ΕΣΥ.
Οδηγούμεθα σε νέες μειώσεις των αποδοχών τους, μετά τις μειώσεις δυο φορές το τελευταίο έτος αρχικά 8% και στη συνέχεια 12% (δηλ. συνολικά 20%) οι οποίες αφορούσαν αμοιβές σε επιδόματα και αμοιβές εφημεριών.
Οφείλουμε να επισημάνουμε πως υπάρχει πλαφόν στις εφημερίες το οποίο είναι μειωμένο μ αυτό που ίσχυε παλαιότερα και πως ο αριθμός των πραγματοποιούμενων εφημεριών είναι ανεξάρτητες από τις υπάρχουσες ανάγκες στα Νοσοκομεία για την πλήρη και ασφαλή εφημέρευσή τους. Πως οδηγούμεθα σε αρκετά μεγάλη μείωση των αποδοχών του ιατρών του ΕΣΥ. Ήδη γίνεται μνεία για τα επιδόματα Νοσοκομειακό και Βιβλιοθήκης ότι μπορούν να μειωθούν ή και να καταργηθούν.
Φυσικά θα δούμε πως θα εξελιχθεί αυτό, και αναλόγως θα υπάρξει και από τους γιατρούς απάντηση. Πάντως οι γιατροί που εργάζονται στα Νοσοκομεία επιθυμούν να κάνουν γνωστό πως οι εφημερίες τους, και πιο συγκεκριμένα η υπερωριακή τους απασχόληση δεν αμείβεται όπως αυτή πληρώνεται και αμείβεται σε άλλους χώρους εργασίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Και πως κατά βάση δεν υπάρχει δυνατότητα άρνησης εκτέλεσης των εφημεριών που ανακοινώνονται ή αποφασίζονται. Δηλ. είναι υποχρεωτικές. Πολλοί ομιλούν για διάλογο επί της ουσίας των προβλημάτων. Για την ώρα είναι γνωστό πως αυτός ο διάλογος δεν έχει γίνει. Δίνεται η εντύπωση πως κάποιες αναφορές είναι προσχηματικές και μόνο για επικοινώνηση. Συνάδελφοι εμείς επιθυμούμε να μην υποβιβαστεί το υγειονομικό έργο. Αν αυτό γίνει δεν θα βλά ψει τα οικονομικά των γιατρών.
Θα βλάψει και την ποιότητα της προσφερόμενης υγείας. Θα βλά ψει τους Έλληνες πολίτες Κάτω από τις γνωστές συνθήκες πίεσης στα Νοσοκομεία- και σε ασφαλιστικά Ταμεία- η κατάστα ση και η παροχή υπηρεσιών γίνεται επικίνδυνη για τον γιατρό αλλά και τον πολίτη που αναζητά υ πηρεσίες υγείας.
Κι αυτό κάτω από το νέο δεδομένο του όλο και μειούμενου προσωπικού (ιατρι κού και νοσηλευτικού) ιδιαίτερα στην περιφέρεια – με τα γνωστά ακόμη προβλήματα στη μορφή του χάρτη της Βθμιας περίθαλψης και των τεραστίων ελλείψεων (όχι μόνο σε ανθρώπι νο και επιστημονικό προσωπικό). Για το πρόβλημα της δευτεροβάθμιας περίθαλψης στον Νομό συνάδελφοι, έχουμε θέσεις ως Ιατρικός Σύλλογος και Ιατρικό σώμα, συνολικές που έχουν ληφθεί ομόφωνα και από τις αρχές του 2005 έχουν δημοσιοποιηθεί και ήδη γίνονται όλο και περισσότερο αποδεκτές - βοηθούντων και των γνωστών δημοσιονομικών προβλημάτων στην χώρα μας.
Ένα Νομαρχιακό Νοσοκομείο στον Νομό μεγάλο, ισχυρό, και ενισχυμένο θέλουμε να υπάρ χει. Αυτό θα φανεί χρήσιμο σε όλους, στον Νομό μας. Να προσπαθήσουμε όσο είναι δυνατόν να μειώσουμε τις άσκοπες μη αναγκαίες μετακινήσεις εκτός Νομού. Ασφαλώς κάποια περιστατικά θα έχουν την ανάγκη μετακίνησης σε τριτοβάθμια κέντρα.
Τα πολλά όμως περιστατικά πρέπει και οφείλουμε να τα κρατήσουμε εδώ, στον δικό μας Νομό. Τα υπόλοιπα νοσοκομεία στον Νομό θα βρουν νέους τρόπους χρήσης.
Και σήμερα πρέπει ν αναφερθούμε στα νέους γιατρούς που βρίσκονται στα Νοσοκομεία ή αναμένουν την σειρά τους για ειδικευθούν.
Να αναφερθούμε στις συνθήκες εφημερίας τους που πρέπει να γίνουν ασφαλείς και ανθρώπι νες μέσα σε ένα περιβάλλον πίεσης που το διαμορφώνουν οι πολύ δύσκολές οικονομικές συγκυρίες για τους πολλούς, που είναι και από τους λόγους αύξησης προσέλευσης στα Νοσοκομεία και για πε ριστατικά ακόμη πρωτοβάθμιας Φροντίδας..
Στο καθεστώς λήψης της ειδικότητας που μέσα σε αυτό το περιβάλλον πίεσης κι ελλείψεων πρέπει να αναβαθμιστεί και να πούμε δημόσια πως πρέπει να γίνεται σε Νοσοκομεία που πα ρέχουν έστω και μέρος από τις απαραίτητες δυνατότητες εκπαίδευσης αλλά και στελέχωσης. Αν και υπάρχει και η άποψη ότι και στα πιο μικρά νοσοκομεία λόγω της πίεσης έρχονται αντιμέτω ποι και με την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης σημαντικών προβλημάτων και επείγουσας ιατρικής..
Ζητάμε να αυξηθούν οι θέσεις λήψεις ειδικότητας σε αξιόπιστα το επαναλαμβάνουμε Νοσοκομεία και ένα από αυτά είναι και το Νοσοκομείο του Πύργου.
Και πρέπει να ξαναμιλήσουμε και πάλι, για τον παρασκευαζόμενο χωρίς έννοια και σκοπό, ιατρικό υ περπληθωρισμό που βάπτει και την οικονομία και την υγεία. Συνάδελφοι, μην ξεχνάτε όλοι ότι, για τα προβλήματά μας χρειάζεται από όλους προσπάθεια και αγώνας όταν χρειαστεί. Ακόμη και κάποιες θυσίες.
Τίποτε δεν θα μας χαρίσουν. Θα παραμείνουμε ενωμένοι. Μαζί θα καταφέρουμε τα αναγκαία και απαραίτητα. Κυρίως αυτά που θα κατοχυρώνουν τη αξιοπρέπειά μας. Και φυσικά την ασφαλή περίθαλψη όλων των Ελλήνων. Σύντομα θα τα ξαναπούμε.
Οι εξελίξεις, είναι μπροστά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: