Τετάρτη, Απριλίου 27

Το μνημόνιο απέτυχε παταγωδώς

Στο 142,8% του ΑΕΠ ανήλθε το δημόσιο χρέος το 2010 και ήταν το ηψηλότερο σε ποσοστό του ΑΕΠ όχι μόνο στην ευρωζώνη αλλά και στο σύνολο της ΕΕ. Σε απόλυτους αριθμούς το χρέος αντιστοιχεί σε 328,5 δις ευρώ. To έλλειμμα ανήλθε στο 10,5%, ήτοι 24,1 δις ευρώ.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι παρά την σημαντική μείωση των δημόσιων δαπανών το έλλειμμα παραμένει υψηλο γεγονός που φανερώνει ότι η ελληνική οικονομία ουσιαστικά έχει χρεοκοπήσει καθώς από την μια πλευρά βάζει την κοινωνία σε μεγάλες περιπέτειες και από την άλλη πλευρά αυξάνει τις αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του μνημονίου.
Με δεδομένο ότι η ανεργία αυξάνεται, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ μεταξύ Μαρτίου ’10 και Μαρτίου ’11 οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 16,33% (854.462 από 734.509) και μειώθηκαν κατά 19,73% οι προσλήψεις, η κατάσταση μέσα στους επόμενους μήνες, σε ότι αφορά τα έσοδα του δημοσίου, αναμένεται να επιδεινωθεί δραματικά.
Ιδιαίτερα αρνητική επίδραση, τόσο στην πραγματική οικονομία, όσο και στην μέση οικογένεια ασκεί και η αυξημένη εξαιτίας των φόρων τιμή των καυσίμων καθώς οι φόροι στην μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνούν το ένα ευρώ ανά λίτρο, γεγονός που αναγκάζει χιλιάδες πολίτες να μειώνουν στο ελάχιστο τις ανάγκες τους με ότι αυτό συνεπάγεται τόσο για τα δημόσια έσοδα, όσο και για την κινητικότητα της κοινωνίας.
Η δημιουργηθείσα κατάσταση, ως αποτέλεσμα της πολιτικής του μνημονίου αποδεικνύει ότι υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στους γενικούς στόχους που αρχικά έθεσε ( έξοδος στις αγορές, ανάκαμψη, κ.α.) και το αποτέλεσμα, γεγονός που καθιστά αναγκαιότητα την χάραξη μιας διαφορετικής πολιτικής πορείας στη βάση διαφορετικής πρότασης .

Δεν υπάρχουν σχόλια: