Πέμπτη, Ιανουαρίου 20

Colpo grosso ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός;

Μετά την έξοδο της χώρας από τις αγορές η κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δημοσίου σταμάτησε να πραγματοποιείται μέσω 5ετων και 10ετων ομολογιακών εκδόσεων. Οι δανειακές ανάγκες εν μέρει καλύπτονται από τον Μηχανισμό Στήριξης που θα παράσχει στη χώρα 110 δισ. ευρώ και μέσω εντόκων γραμματίων βραχυπρόθεσμης διάρκειας περίπου 13 εβδομάδων.
Για παράδειγμα, την τρέχουσα χρονιά η χώρα θα αντλήσει από το μηχανισμό Στήριξης περίπου 42 δις από τα συνολικά 58-59 δις. ευρώ που θα δανειστούμε για το 2011, τα 16- 17 δις ευρώ από τη στιγμή που η χώρα δεν μπορεί να συνάψει δάνεια 5ετους ή 10ετους διάρκειας θα καλυφθούν μέσω ανακυκλώσιμου δανεισμού εντόκων γραμματίων βραχυπρόθεσμης διάρκειας 13 εβδομάδων με επιτόκια που κυμαίνονται από 4.2 έως 5%.
Κατά αυτό τον τρόπο και με δεδομένο ότι μέχρι το 2015 οι δανειακές ανάγκες θα ανέλθουν σε περίπου 260 δις ευρώ, η χώρα για τα επόμενα χρόνια θα έχει συνεχώς ένα ποσοστό χρέους από 25 έως 30%[ δείτε τη ΣΥΝΘΕΣΗ του χρέους στις 30/09/2010] ίσως και περισσότερο του συνολικού χρέους που θα ανακυκλώνεται σε ετήσια βάση με ότι επιπλέον επιβάρυνση συνεπάγεται αυτό σε σχέση με τους τόκους των εντόκων γραμματίων και σε μακροπρόθεσμη βάση, την αύξηση των δανειακών αναγκών σε ποσοστό μεταβολής πραγματικού χρέους.
Αν τώρα το 30% επί του συνολικού ποσού ανακυκλώνεται συνεχώς σημαίνει ότι για ένα ποσό άνω των 100 δις το χρόνο η Ελλάδα θα πληρώνει άμεσα για τα έντοκα γραμμάτια βραχυπρόθεσμης διάρκειας πρόσθετους τόκους που θα ξεπερνούν τα 5-8 δις ευρώ το χρόνο.
Η εξέλιξη αφήνει πολλά ερωτηματικά , τόσο για την μη ένταξη του συνόλου των δανειακών αναγκών της χώρας στο μηχανισμού στήριξης, δεδομένου ότι η άντληση κεφαλαίων μέσω 5ετους ή 10ετους διάρκειας δανείων έγινε απαγορευτική μετά την εντυπωσιακή άνοδο των spread και την υπαγωγή της χώρας στις ρυθμίσεις του δντ, όσο και για τις σε βάρος του Έλληνα φορολογουμένου οικονομικές σκοπιμότητες [κάποιοι θα γίνουν δισεκατομμυριούχοι εις βάρος της Ελλάδας] που εξυπηρετεί ο ανακυκλώσιμος δανεισμός του περίπου 30% των δανειακών αναγκών της χώρας μέσω εντόκων γραμματίων βραχυπρόθεσμης διάρκειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: