Δευτέρα, Αυγούστου 8

Διαλύει το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών η κυβέρνηση

Μέχρι σήμερα οι συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών για να μπορούν απρόσκοπτα να αναπτύσσουν τις πολύπλευρες δραστηριότητες τους, που έχουν κυρίως ως στόχο την ανάπτυξη του προβληματισμού για την εκπαίδευση, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και γενικότερα την επιστημονική εξέλιξη και πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας, παρακρατούνταν κάθε μήνα, μέσω της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών, ένα μικρό ποσό υπέρ συνδικαλιστικών φορέων.

Από δω και στο εξής το ποσό αυτό παύει να παρακρατείτε και πλέον οι συνδικαλιστικοί φορείς θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα βιωσιμότητας καθώς είναι αρκετά δύσκολο τα κεντρικά συνδικαλιστικά όργανα να «κυνηγούν» τους εκπαιδευτικούς να πληρώσουν την συνδρομή τους.

Ήδη η ενιαία αρχή πληρωμών αρνήθηκε να πληρώσει τους απλήρωτους ωρομισθίους εκπαιδευτικούς επειδή στις καταστάσεις πληρωμής υπήρχε η κράτηση υπέρ συνδικαλιστικών φορέων.
Όπως διαπιστώνουμε λοιπόν από την παράθεση των ανωτέρω στοιχείων, οι συνεχείς αρνητικές εξελίξεις στην Α/θμια και στη Β/θμια εκπαίδευση οδηγούν σε διάλυση και καθυπόταξη και το συνδικαλιστικό κίνημα της Α/θμιας και της μέσης εκπαίδευσης .

Δεν υπάρχουν σχόλια: