Δευτέρα, Μαρτίου 5

Μπάχαλο το ελαιοκομικό Μητρώο


Είναι γνωστό ότι το σύστημα διαχείρισης του Ελαιοκομικού Μητρώου έχει σαν σκοπό την καταγραφή και την διαχείριση των ελαιοπαραγωγικών πόρων που υπάρχουν και λειτουργούν αυτήν την στιγμή στον Ελλαδικό χώρο καθώς και τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης στην παραγωγή ελαιολάδου. Η καλλιεργούμενη έκταση με ελαιόδενδρα χαρτογραφημένη και κωδικοποιημένη από την αρμόδια υπηρεσία κατοχυρώνει τα Ελαιοτεμάχια που κατέχει κάθε Ελαιοπαραγωγός από τις αντίστοιχες δηλώσεις καλλιέργειας.
Τα μητρώα είναι σημαντικά εργαλεία που δίνουν κατευθυντήρια γραμμή σε ένα πλήθος ζητημάτων που αφορούν την έλαιο -καλλιέργεια .
Η κατάσταση όμως του Ελαιοκομικού Μητρώου είναι πέρα από κάθε προσδοκία, αν και
το 2010 έγιναν μεταβολές- επικαιροποίηση σε σχέση με τα δηλωθέντα στη φάση της κατάρτισης, το 2002, οι οποίες όπως φαίνεται δεν έλαβαν υπόψη τα δηλωθέντα των ιδιοκτητών: Αεροφωτογραφίες άλλης εποχής, λάθος κατοχυρωμένα στοιχεία, διαφορετικές εκτάσεις ελαιώνων από τις πραγματικές, λάθος δηλωμένα προσωπικά δεδομένα των ιδιοκτητών, σημαντικά λάθη στα χαρτογραφικά υπόβαθρα και στις ψηφιοποιημένες εκτάσεις, περιουσιακά δεδομένα που δεν συμφωνούν με τα πραγματικά είναι μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα του ελαιοκομικού μητρώου. Η ευθύνη για την δημιουργηθείσα κατάσταση ανήκει τόσο στην ιδιωτική εταιρία που είχε αναλάβει την κατάρτισή του καθώς οι διαδικασίες και η μεθοδολογία που επιλέχθηκαν για το συγκεκριμένο έργο ήταν μειωμένων απαιτήσεων, όσο και στο υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης που επέτρεψε την προχειρότητα.
Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η επανεγγραφή, η επαναψηφιοποίηση και ο επιτόπιος έλεγχος, δλδη η συνολική επανασύνταξη του Ελαιοκομικού Μητρώου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: