Τετάρτη, Ιουνίου 26

Διαφυγόν ΑΕΠ και το λάθος του Δ.Ν.Τ.

Στην ελληνική περίπτωση και μετά την παραδοχή του λάθους από το ΔΝΤ έχει τεράστια σημασία ο όρος -διαφυγόν ΑΕΠ- με σημείο αναφοράς την μετατόπισή του ανά έτος και συνολικά την όλη εξέλιξή του από την 31-12-2009 που άρχισε η ελληνική κρίση χρέους έως σήμερα.

Στις 31-12-2009 το ΑΕΠ ήταν περίπου 246 δισ ευρώ και 3-12- 2010 ήταν 227 δισ , δλδη χάσαμε σε ένα έτος 19 δισ ΑΕΠ.
Στις 31-12-2011 το ΑΕΠ ήταν 215 δισ, εδώ από έτος σε έτος χάσαμε 12 δισ ευρώ. Η απόκλιση όμως από το σημείο αναφοράς που είναι η 31-12-2009 είναι 31 δισ για το έτος 2011
Στις 31-12-2012 είχαμε 200 δισ ΑΕΠ αυτό σημαίνει απώλεια 46 δισ από το σημείο αναφοράς.
Αν πάμε από έτος σε έτος το χαμένο ΑΕΠ είναι 46 δισ ευρώ. Αν όμως το υπολογίσουμε για κάθε έτος με βάση το σημείο αναφοράς, που είναι και το σωστό, είναι 91 δισ ευρώ.
Με απλά λόγια, από την στιγμή που το ΔΝΤ και η τρόικα έκαναν ένα λάθος με 91 δισ κόστος πρέπει να επανορθώσουν διαγράφοντας άμεσα από το ελληνικό χρέος το δικό τους λάθος.
Αν εδώ προσθέσουμε και τις αρνητικές συνέπειες λόγω της ανόδου στο κόστος του κεφαλαίου και της απαξίωσης του υπάρχοντος πάγιου κεφαλαίου τότε το διαφυγόν εισόδημα μεγαλώνει.

Καθώς όμως φαίνεται η κυβέρνηση και η συστημική κριτική δεν έχει μπει στην λογική Α: να θέσει το ζήτημα -διαφυγόν ΑΕΠ- στην πραγματική του διάσταση και Β: να το συνδέσει με την παραδοχή του λάθους από το ΔΝΤ, ένα λάθος που επηρέασε σημαντικά, την παραγωγικότητα, την ελληνική πιστοληπτική ικανότητα, το ποσοστό ανεργίας και γενικότερα όλες τις παραμέτρους της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: