Τετάρτη, Απριλίου 30

Η Συμφωνία για τον South Stream


Η ευρωπαϊκή επιτροπή για τον αγωγό

O αγωγός South Stream δεν είναι ανταγωνιστικός αλλά συμπληρωματικός σε σχέση με τον αγωγό Nabucco και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πρόβλημα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Aυτό απάντησε σήμερα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, ο οποίος ρωτήθηκε αν ο αγωγός South Stream, του οποίου η κατασκευή εισέρχεται στην τελική φάση μετά και τη χθεσινή ελληνο-ρωσική συμφωνία, συνιστά πρόβλημα σε σχέση με τον αγωγό Nabucco, του οποίου η κατασκευή ενισχύεται από τα κοινοτικά ταμεία.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής σημείωσε ότι η ΕΕ ενισχύει τον Nabucco με στόχο την τόνωση της ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης από μη παραδοσιακές πηγές. Ο South Stream, συνέχισε, αφορά τροφοδοσία από παραδοσιακές πηγές και ως εκ τούτου δεν έχει ανταγωνιστικό αλλά συμπληρωματικό ρόλο προς τον Nabucco, αναφορικά με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας για τον South Stream

Το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα τα βασικά σημεία της Ενεργειακής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας για την κατασκευή και την εκμετάλλευση του αγωγού φυσικού αερίου South Stream στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας.

Ο ελληνικός κλάδος του αγωγού South Stream θα ξεκινά από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και θα μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ιταλία μέσω Ελλάδας. Προβλέπεται ότι η συμφωνία θα έχει ισχύ κατβ αρχήν για 30 χρόνια και μέσω του αγωγού θα διέρχονται περίπου 10 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Μέρος της ποσότητας αυτής θα διοχετεύεται στη χώρα μας, ενώ η Ελλάδα θα εισπράττει και τέλη διέλευσης.

Προβλέπεται ακόμη συμφωνία για την ίδρυση εταιρίας που θα έχει την ευθύνη για την κατασκευή και εκμετάλλευση του αγωγού, η οποία θα υπογραφεί ανάμεσα στην ελληνική ΔΕΣΦΑ και την ρωσική Gazprom. Η έδρα της εταιρίας θα είναι, κατά προτίμηση, στην Ελλάδα και το έργο της θα είναι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή, η λειτουργία και η εκμετάλλευση του αγωγού.

Η Συμφωνία:

Β· Αποβλέπει στην αναβάθμιση της ενεργειακής ασφάλειας των χωρών της Ευρώπης μέσω της διαφοροποίησης των διαδρομών μεταφοράς φυσικού αερίου προς τις ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ άλλων και δια μέσου του εδάφους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Β· Υποστηρίζει την δημιουργία ενός νέου συστήματος αγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσική Ομοσπονδία, μέσω του πυθμένα του Ευξείνου Πόντου για την διαμετακόμιση, μεταξύ άλλων και μέσω του εδάφους της Ελληνικής Δημοκρατίας, και την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος.

Β· Επιθυμεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την λειτουργία και την εκμετάλλευση του προαναφερόμενου συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου σύμφωνα με την νομοθεσία των Μερών και με τις διεθνείς Συνθήκες στις οποίες συμμετέχουν η Ελληνική Δημοκρατία και η Ρωσική Ομοσπονδία.

Β· Λαμβάνει υπόψη την εκπλήρωση, από τα Μέρη, των υποχρεώσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε προγενέστερα συναφθείσες μεταξύ τους διμερείς διακρατικές συμφωνίες στον τομέα του φυσικού αερίου.

Ως «Ιδρυτές» αναφέρονται η Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΕΣΦΑ» ( Ελληνική Δημοκρατία) και η Ανώνυμη Εταιρεία «Gazprom» (Ρωσική Ομοσπονδία). Ως «Εταιρεία» αναφέρεται η Εταιρεία που ιδρύεται για τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και την εκμετάλλευση του αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος αποτελεί ιδιοκτησία της. Ως «τεχνική και οικονομική μελέτη» αναφέρονται οι μελέτες με σκοπό τον καθορισμό των τεχνικών, οικονομικών και χρηματοδοτικών προδιαγραφών για την πραγματοποίηση της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου.

Επίσης, στη Συμφωνία αναφέρονται τα ακόλουθα σημεία:

Β· Τα Μέρη θα παράσχουν συνδρομή στην ίδρυση της Εταιρείας. Η έδρα της Εταιρείας θα προσδιοριστεί από τους ιδρυτές, κατά προτίμηση στην Ελληνική Δημοκρατία επί ισοδυνάμων όρων.

Β· Οι ιδρυτές έχουν στο Ιδρυτικό Κεφάλαιο της Εταιρείας τα ακόλουθα μερίδια: ο Έλληνας ιδρυτής 50% και ο Ρώσος ιδρυτής 50%.

Β· Μέχρι την ίδρυση της Εταιρείας όλες οι συμφωνημένες δαπάνες, οι σχετικές με το έργο, αναλαμβάνονται από τους ιδρυτές κατβ αναλογία των μεριδίων τους.

Β· Ο αγωγός φυσικού αερίου θα έχει μεταφορική ικανότητα περίπου 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως.

Β· Οι συγκεκριμένες παράμετροι του αγωγού φυσικού αερίου και της απαραίτητης υποδομής θα διασαφηνιστούν βάσει των αποτελεσμάτων της τεχνικής και οικονομικής μελέτης.

Β· Η διαδρομή του αγωγού φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων και των γεωγραφικών σημείων εισόδου από το έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και εξόδου από το έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμφωνούνται μεταξύ των ιδρυτών.

Β· Ο Ρώσος ιδρυτής θα εξετάσει την δυνατότητα αύξησης των παρεχομένων ποσοτήτων φυσικού αερίου από την Ρωσική Ομοσπονδία με την χρήση του συστήματος αγωγών φυσικού αερίου υπό συνθήκες αγοράς, τόσο για τους σκοπούς της διαμετακόμισης, όσο λαμβάνοντας υπβόψη και τις ανάγκες της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Β· Τα Μέρη θα συνδράμουν τους ιδρυτές, σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανόνες, όλων των απαραίτητων αδειών, οι οποίες αφορούν τον σχεδιασμό και την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου.

Β· Η επιλογή εργολάβων, προμηθευτών υλικών και τεχνικών μέσων και οργανισμών που παρέχουν απαραίτητες για την κατασκευή και την εκμετάλλευση του αγωγού φυσικού αερίου υπηρεσίες, γίνεται από την Εταιρεία με βάση διαγωνισμό.

Β· Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία θα εκπονήσει την τεχνική και οικονομική μελέτη του έργου κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου εντός 18 μηνών το πολύ από την ημερομηνία ίδρυσης της Εταιρείας και θα αποφασίσει για την βιωσιμότητα της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου όχι αργότερα των 24 μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της τεχνικής και οικονομικής μελέτης βάσει των αποτελεσμάτων της.

Β· Η Συμφωνία παραμένει σε ισχύ επί 30 έτη.

Πηγή: hri

Σχέδια για συγχωνεύσεις Αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών

Οι Αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες United και US Airways ανακοίνωσαν ότι οι μεταξύ τους συνομιλίες για ενδεχόμενη συγχώνευση βρίσκονται 'σε εξαιρετικά προχωρημένο στάδιο'. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ανακοίνωση για συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών αναμένεται μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες.

Χθες άλλη μια Αμερικανική αεροπορική εταιρεία, η Continental, η 5η σε μέγεθος αεροπορική εταιρεία στο κόσμο, ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να επιδιώξει συγχώνευση με την United Airlines.

Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν κατακόρυφη αύξηση του κόστους των καυσίμων και διολίσθηση της οικονομίας που περιορίζει και τα ταξίδια των Αμερικανών. Γι' αυτό το τελευταίο καιρό πολλές Αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες επιδιώκουν συγχωνεύσεις με ανταγωνιστές τους ελπίζοντας ότι μ' αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν σ' αυτό το δύσκολο οικονομικά περιβάλλον. Το περασμένο μήνα η Delta και η Northwest ανακοίνωσαν την συγχώνευση τους.

Πηγή: hri


Μπούς: Δύσκολη περίοδος για την οικονομία


Ο Πρόεδρος Μπους παραδέχτηκε ότι η αμερικανική οικονομία διανύει μια άσχημη περίοδο λόγω της αύξησης των τιμών ενέργειας και την καθίζηση της αγοράς ακινήτων.

Πάντως κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Ουάσιγκτον ο κ. Μπους παραπονέθηκε ότι οι Δημοκρατικοί μπλοκάρουν τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση των ενεργειακών προβλημάτων της χώρας, τις κατασχέσεις κατοικιών και τα προβλήματα με τα φοιτητικά δάνεια.

Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε το Κογκρέσο για το ότι δεν ενέκρινε το σχέδιο του για γεωτρήσεις σε προστατευόμενες περιοχές της Αλάσκας. Ο κ. Μπους ισχυρίζεται ότι αν το σχέδιο του υλοποιούνταν θα συνέβαλε σημαντικά στη αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου και θα μείωνε τη τιμή της βενζίνης.

Από πλευράς Δημοκρατικών, ο Γερουσιαστής Τσαρλς Σούμερ από τη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Μπους δεν καταλαβαίνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μία οικογένεια και δεν ξέρει πώς να βελτιώσει την κατάσταση.

Δύο εκθέσεις που δόθηκαν την Τρίτη στη δημοσιότητα δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 5 χρόνων ενώ πτώση έχουν σημειώσει και οι τιμές κατοικιών στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Πηγή: VOA

Εορτασμός Πρωτομαγιάς

Γενική 24ωρη Απεργία πραγματοποιεί η ΓΣΕΕ την 1η Μάη 2008. Η απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων θα γίνει στο Πεδίο Άρεως στις 11:00 η ώρα ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πορεία προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Το προεδρείο της ΓΣΕΕ θα καταθέσει στεφάνι «ΜΝΗΜΗΣ και ΤΙΜΗΣ» στο ΜΝΗΜΕΙΟ ΗΡΩΩΝ στην Καισαριανή στις 9:00 η ώρα και στο Πολυτεχνείο στις 10:00 η ώρα.

«Την 1η Μάη απεργούμε και διεκδικούμε τη διασφάλιση και διεύρυνση των κοινωνικών και εργατικών μας δικαιωμάτων, την αλλαγή της ασκούμενης πολιτικής των ανισοτήτων, της φτώχειας, της λιτότητας και της ακρίβειας» αναφέρει ανακοίνωση της ΓΣΕΕ για την Πρωτομαγιά, ενώ κάνει λόγο για «δύσκολες συνθήκες», που «οι εργαζόμενοι της χώρας μας δοκιμάζονται σκληρά απ΄την άγρια λιτότητα και την ακρίβεια, την ανεργία και τις απολύσεις, την εκποίηση των επιχειρήσεων του Δημοσίου (ΟΤΕ- Λιμάνια - ΔΕΗ - ΕΛΤΑ - ΕΥΔΑΠ κλπ.) και τον αφελληνισμό της Ελληνικής Οικονομίας, τις ανατροπές των Ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων και την φοροεπιδρομή, τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την άδικη κατανομή του παραγόμενου πλούτου».

Συμμετοχή των εργαζομένων στα μέσα μεταφοράς στην απεργία της Πρωτομαγιάς

Τα περισσότερα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, θα υπολειτουργήσουν αύριο, ενώ άλλα δεν θα κινηθούν καθόλου, εξαιτίας της συμμετοχής των εργαζομένων σε αυτά στη Γενική Απεργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Ετσι, αύριο δεν θα κινηθούν τα λεωφορεία της ΕΘΕΛ -συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εκτελούν το δρομολόγιο προς το αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος"- ο προαστιακός σιδηρόδρομος και το τραμ, καθώς οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία.

Τα τρόλεϊ θα κινηθούν κανονικά από τις 7:30 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, ενώ ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος (ΗΣΑΠ) θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας. Στο μετρό θα πραγματοποιηθούν δύο στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 9 το πρωί και από τις 7 το απόγευμα έως τη λήξη της βάρδιας.

Οι εργαζόμενοι στα τρένα του ΟΣΕ θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία και θα κινηθούν μόνο οι αμαξοστοιχίες των λεγόμενων κοινωνικών αναγκών και συγκεκριμένα οι Ε 500, Ε 501 στη γραμμή Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Αθηνών, 604, 613 στη γραμμή Θεσσαλονίκης - Δικαίων - Θεσσαλονίκης, 741/765,766/746 στη γραμμή Θεσσαλονίκης-Φλώρινας/Κοζάνης-Θεσσαλονίκης και 4324/302 και 305/4357 στη γραμμή Πειραιά - Κιάτου - Πάτρας - Καλαμάτας - Κιάτου - Πειραιά.

Τέλος, οι Ολυμπιακές Αερογραμμές ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι λόγω της συμμετοχής της ΟΣΠΑ στην πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ για την εργατική Πρωτομαγιά, την 1η Μαΐου 2008 θα πραγματοποιηθεί μόνο μία πτήση ανά προορισμό στο εσωτερικό δίκτυο και μία ανά χώρα στο εξωτερικό δίκτυο της εταιρίας.

ΠΗΓΗ: ape


Ισοδύναμοι Ομπάμα-Κλίντον

Οι υποψήφιοι για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές, Μπαράκ Ομπάμα και Χίλαρι Κλίντον, είναι πρακτικά ισοδύναμοι ενόψει των προκριματικών που θα διεξαχθούν την επόμενη Τρίτη (6/5) στην Ιντιάνα, σύμφωνα με δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα.

Ο γερουσιαστής του Ιλινόι θα έπαιρνε το 47% των ψήφων έναντι 45% της Κλίντον, αλλά το περιθώριο λάθους είναι συν/πλην 4,1 μονάδες, κάτι που καθιστά τους δύο υποψηφίους πρακτικά ισοδύναμους.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο Χάουι-Γκάουτζ, το 8% των ψηφοφόρων δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη στις 23 και 24 Απριλίου σε δείγμα 600 ανθρώπων.

Πηγή: hri

Η αστυνομία Ισπανίας συνέλαβε 28 άτομα


Κρατούσαν 3.000 εργάτες σε συνθήκες δουλείας

Οι αστυνομικές δυνάμεις στην Ισπανία και την Πορτογαλία συνέλαβαν 28 άτομα και εξάρθρωσαν κύκλωμα που κρατούσε 3.000 Πορτογάλους εργάτες σε συνθήκες δουλείας, ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές των δύο χωρών.

Δύο από τους υπόπτους κατάφεραν να διαφύγουν στην Ελβετία.

Το 2005, οι επικεφαλής του κυκλώματος εντόπισαν τα θύματά τους στην βόρεια Πορτογαλία και τους υποσχέθηκαν ότι θα τους βρουν εργασία στην Ισπανία με μισθό 700 ευρώ το μήνα.

Φτάνοντας στην Ισπανία, τους κλείδωσαν σε καλύβες και τους ανάγκαζαν να δουλεύουν μέχρι να εξαντληθούν τελείως, ενώ κρατούσαν τους μισθούς τους για τα έξοδα διαμονής και σίτισης.

Η συμμορία επέλεγε τα θύματά της από ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, όπως άστεγοι, αλκοολικοί, χρήστες ναρκωτικών και άνθρωποι με διανοητικά προβλήματα.

Οταν τα θύματα τους δεν μπορούσαν πλέον να δουλέψουν τους μετέφεραν πίσω στην Πορτογαλία και τους εγκατέλειπαν στην τύχη τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ


Eπαφές για τα Σκόπια

Νέο γύρο συναντήσεων με τους διαπραγματευτές της Ελλάδας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας άρχισε στη Νέα Υόρκη ο Μάθιου Νίμιτς, για το θέμα της ονομασίας της γειτονικής χώρας. Ο ειδικός διαμεσολαβητής συναντάται την Τρίτη με το Νικολά Ντιμιτρόφ και την Παρασκευή με τον Αδαμάντιο Βασιλάκη. Πάντως στη γειτονική χώρα παραμένει η διάσταση απόψεων μεταξύ του προέδρου και του πρωθυπουργού. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το γεγονός ότι ο πρέσβης Νικολά Ντιμιτρόφ συναντήθηκε μόνο με τον Μπράνκο Τσερβένκφσκι, πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη.

Στο μεταξύ, σε άλλες εξελίξεις γύρω από το Σκοπιανό, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στη Μόσχα, δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί να λυθεί το ζήτημα και πως θα υποστηρίξει την κοινά αποδεκτή λύση για την ονομασία της ΠΓΔΜ.

Ερωτηθείς για το θέμα της ΠΓΔΜ ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «το θέμα του ονόματος της ΠΓΔΜ δεν είναι ψυχολογικό ή συναισθηματικό. Είναι πρόβλημα εξόχως πολιτικό και η εκκρεμότητα της λύσης πλήττει τις σχέσεις καλής γειτονίας και τους όρους σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η Ελλάδα επιδιώκει λύση κοινά αποδεκτή, βιώσιμη, συνεκτική και εφαρμόσιμη που θα ισχύει έναντι όλων και θα έχει την σφραγίδα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ελπίζουμε ότι η πολιτική ηγεσία των Σκοπίων θα ανταποκριθεί στην ειλικρινή επιθυμία μας για συμβιβασμό παραμερίζοντας εθνικιστικές λογικές και ιδεολογήματα του παρελθόντος».

Πηγή: ΝΕΤ


ΕΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης υπέγραψαν την Τρίτη στο Λουξεμβούργο η Ευρωπαϊκή Ενωση και η Σερβία, στο περιθώριο της συνεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων.

Το θέμα της ευρωπαϊκής πορείας της Σερβίας έχει προκαλέσει έντονες διαμάχες στον πολιτικό κόσμο της χώρας, μόλις δύο εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές.

Ο πρόεδρος της Σερβίας έχει δηλώσει έτοιμος για υπογραφή της συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, την ώρα που ο πρωθυπουργός Βόισλαβ Κοστούνιτσα το θεωρεί αδύνατον, όσο οι Βρυξέλλες δεν αναγνωρίζουν ότι το Κόσοβο αποτελεί τμήμα της Σερβίας.

Αλλα θέματα που απασχόλησαν τη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών ήταν η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε, το Ιράκ, τη Βιρμανία/Μυανμάρ, τη Ρωσία και τη Γεωργία, καθώς και η Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή.


Τρίτη, Απριλίου 29

Στρατηγική σχέση Ελλάδας - Ρωσίας

Στη στρατηγική σχέση Ελλάδας - Ρωσίας και στη σημασία της μεταξύ τους ενεργειακής συνεργασίας, αναφέρθηκαν ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής σε δηλώσεις που έκαναν στη συνάντηση που είχαν σήμερα στο Κρεμλίνο.

"Η πρόσκληση που μου απευθύνατε, σε μια συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή για σας, υπογραμμίζει τη στρατηγική σχέση των χωρών μας και τη φιλία που τις συνδέει", δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής.

Πρόσθεσε ότι με τον κ. Πούτιν έκαναν "απολογισμό της πολύ καλής συνεργασίας που είχαμε τα τελευταία χρόνια" και τόνισε ότι "θα βάλουμε τις βάσεις για την περαιτέρω δυναμική συνεργασία σε όλους τους τομείς".

Ανέφερε ακόμη ότι με τον Ρώσο Πρόεδρο αντάλλαξαν απόψεις για τα διεθνή ζητήματα.

Υπογράμμισε ότι η προσωπική συμβολή του Ρώσου Προέδρου στην ανάπτυξη των σχέσεων των δυο χωρών ήταν ανεκτίμητη και σημείωσε ότι από τη νέα θέση του κ. Πούτιν θα συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βαλντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι "υλοποιούμε πολύ σημαντικά έργα στον τομέα της ενέργειας, η συνεργασία αυτή είναι πολύ σημαντική και θα συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της Ελλάδας".

Εκανε ιδιαίτερη αναφορά στις οικονομικές σχέσεις των δυο χωρών και σημείωσε ότι ο τζίρος των εμπορικών συναλλαγών αγγίζει τα τρία δισεκατομύρια δολάρια.

Ανέφερε ακόμη ότι οι δυο χώρες δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα θέματα περιβάλλοντος και πρόσθεσε ότι είναι συνεχείς οι μεταξύ τους επαφές και για τα διεθνή θέματα.

"Βασιζόμαστε στο θετικό ρόλο που ανέκαθεν έπαιζε η Ελλάδα για τις σχέσεις της Ρωσίας με την Ευρώπη", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος Πούτιν τόνισε ακόμη ότι ο κ. Καραμανλής θα συναντηθεί με το νέο Πρόεδρο Ντιμίτρι Μεντβιέντεφ και σημείωσε ότι παραδίδει τη σκυτάλη της Προεδρίας στο φόντο μιας σημαντικής αύξησης της ρωσικής οικονομίας και της σταθερής πολιτικής κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας.


"Οι διμερείς μας σχέσεις θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία", ανέφερε ο κ. Πούτιν και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι "ο νέος πρόεδρος θα είναι καλός και αξιόπιστος εταίρος. Ξέρω ότι παρακολουθείτε πολύ στενά τις σχέσεις Ελλάδας - Ρωσίας και να είστε σίγουρος ότι στην ίδια γραμμή θα συνεχιστούν και στο μέλλον", πρόσθεσε κλείνοντας τις δηλώσεις του ο Ρώσος πρόεδρος.

ΠΗΓΗ: APE

Ενεργειακή συμφωνία

Ενεργειακή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου (South Stream) υπογράφεται σήμερα, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή στη Μόσχα.

Οι διαπραγματεύσεις για την συμφωνία ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα και η συμφωνία θα υπογραφεί σήμερα το μεσημέρι στο Κρεμλίνο, ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια και στον Ρώσο ομόλογό του κ. Βίκτωρ Χριστένκο.

Ο ελληνικός κλάδος του αγωγού "South Stream" θα ξεκινά από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και θα μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ιταλία μέσω Ελλάδας.

Προβλέπεται ότι η συμφωνία θα έχει ισχύ για 30 χρόνια και μέσω του αγωγού θα διέρχονται 10 δισ. κυβικά μέτρα αερίου ετησίως. Μέρος της ποσότητας αυτής θα διοχετεύεται στη χώρα μας, ενώ η Ελλάδα θα εισπράττει και τέλη διέλευσης. Η Ρωσική κυβέρνηση έχει υπογράψει συμφωνίες με τις Βουλγαρία, Ιταλία, και Σερβία για τους υπόλοιπους κλάδους του αγωγού. Προβλέπεται ακόμη συμφωνία για την ίδρυση εταιρίας που θα έχει την ευθύνη για την κατασκευή και εκμετάλλευση του αγωγού, η οποία θα υπογραφεί ανάμεσα στην Ελληνική ΔΕΣΦΑ και την GASPROM. Η έδρα της εταιρίας θα είναι κατά προτίμηση στην Ελλάδα και το έργο της θα είναι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η λειτουργία του αγωγού.

Η πολιτική της ελληνικής Κυβέρνησης βασίζεται σε 3 κριτήρια:

1ον, την ασφάλεια του ενεργειακού εξοπλισμού της χώρας

2ον, την διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και

3ον, την μείωση της πετρελαϊκής εξάρτησης και την σταδιακή υποκατάσταση του πετρελαίου από φυσικό αέριο.

Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται πολιτική για την ενίσχυση των ενεργειακών πηγών της χώρας, για την διασφάλιση του εφοδιασμού της ενεργειακής αγοράς με υψηλής ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες δυνατές τιμές και παράλληλα για να καταστεί η χώρα διαμετακομιστικό κέντρο.

Η πρώτη διακρατική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία είχε υπογραφεί το 1987 και λήγει το 2016 ενώ εκκρεμεί ανανέωση της μέχρι το 2040. Παράλληλα έχει συσταθεί μικτή επιτροπή για την συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα Φυσικού αερίου.

Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής θα έχει αύριο συνάντηση και γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο κ. Βλαντιμίρ Πούτιν. Είναι η 6η συνάντηση που έχουν οι δύο ηγέτες τα τελευταία 4 χρόνια. Ο κ. Καραμανλής θα έχει επίσης συνάντηση με τον διάδοχο του κ. Βλαντιμίρ Πούτιν στην Προεδρία, τον κ. Ντιμίτρι Μεντβέντεφ στην οποία θα συμμετάσχουν η υπουργός Εξωτερικών κ. Ντόρα Μπακογιάννη και ο Υπουργός Επικρατείας κ. Θ. Ρουσόπουλος που συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό.

Πηγή: ΝΕΤ-ΑΠΕ

Δευτέρα, Απριλίου 28

H έγκυος υπουργός άμυνας της Ισπανίας Karmen Cakon ενώ επισκέπτεται βάση Ισπανών στρατιωτών που συμμετέχουν στην ειρηνευτική δύναμη του UN στο Λίβανο

(FoNet)

ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΓΑ

Με εντολή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αλεξ. Κοντού, πραγματοποιείται άμεση κινητοποίηση του ΕΛΓΑ με κλιμάκια στελεχών του, τα οποία μεταβαίνουν στην Ηλεία, σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και στην υπόλοιπη Ελλάδα στις πληγείσες από την πρόσφατη έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση περιοχές.Σε σχετική επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Ν. Κατσαρό ο Υπουργός κ. Αλέξανδρος Κοντός, κάλεσε τον ΕΛΓΑ να προχωρήσει άμεσα σε προεκτιμήση των ζημιών και να παράσχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες στους πληγέντες αγρότες ώστε να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς στην οριστική εκτίμηση των ζημιών και των αποζημιώσεων τους.


Χρήση ναρκωτικών από ανηλίκους

Σημαντικό το πρόβλημα στην Ελλάδα.


Ανησυχητικές διαστάσεις φαίνεται να παίρνει το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών από ανήλικους, τις μέρες των εορτών χιλιάδες νέοι άνθρωποι, φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι, επισκέφτηκαν τους τόπους καταγωγής τους.

Όπου όμως και αν πήγαινες σε μέρη που συχνάζουν νέοι έβλεπες να γίνεται χρήση ναρκωτικών ουσιών κύρια κάνναβη, κοκαΐνη, αλλά και αλόγιστη χρήση οινοπνεύματος.

Για τους περισσότερους νέους, η χρήση ναρκωτικών, η μουσική, η κοινωνική ζωή, καθώς και η χρήση οινοπνεύματος σε χορευτικά κέντρα φαίνεται να είναι σημαντικές εμπειρίες. Η εξάπλωση των ναρκωτικών τείνει να γίνει πολιτισμός.

H χρήση τους όμως δημιουργεί μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα υγειάς στους χρηστές.

Η δυναμική εμφάνιση του φαινομένου της πολυτοξικομανίας και νέων ουσιών προστίθενται στις απειλές που οφείλει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, μαζί με την οικονομική εξάντληση των δημοσίων δαπανών και τη χρόνια κόπωση των εργαζομένων και των εθελοντών στο χώρο των ναρκωτικών. Η γεωγραφική θέση της χώρας μας την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη, στους κινδύνους διακίνησης και διέλευσης φορτίων ναρκωτικών ουσιών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης, την οποία εκμεταλλεύονται οι διακινητές των ναρκωτικών θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο κατά τις διακρατικές προσπάθειες εξόντωσης της σύγχρονης «Λερναίας Ύδρας».

Σκοπός πρέπει να είναι η μείωση της ζήτησης και η πρόληψη.


Πολύνεκρη σύγκρουση τρένων


Τουλάχιστον 66 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 247 τραυματίσθηκαν από τη σύγκρουση δυο τρένων νωρίτερα σήμερα Δευτέρα στην ανατολική επαρχία Σάντονγκ της Κίνας, μεταδίδει το επίσημο κινεζικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Νέα Κίνα επικαλούμενο αξιωματούχους της εταιρίας των σιδηροδρόμων.

Το ένα τρένο, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Πεκίνο στην ανατολική πόλη Κίνγκνταο, συγκρούσθηκε με άλλο τραίνο στην πόλη Ζίμπο, στην επαρχία Σάντονγκ, σύμφωνα με τον επαρχιακό κυβερνήτη. Το δεύτερο τραίνο εκτελούσε δρομολόγιο από την πόλη Γιάνταϊ της επαρχίας Σάντονγκ με προορισμό την πόλη Σουζού στη γειτονική επαρχία Τζιάνγκσου.

Ο υπουργός Σιδηροδρόμων βρίσκεται καθβ οδόν προς το σημείο του συμβάντος, σύμφωνα με το Νέα Κίνα.

Τον Ιανουάριο, ένα τρένο υψηλής ταχύτητας είχε παρασύρει εργαζόμενους σε συνεργείο συντήρησης στη Σάντονγκ σκοτώνοντας 18 εξ αυτώνΒ· ήταν το αιματηρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Κίνα τα τελευταία χρόνια.

πηγη:hri

Σάββατο, Απριλίου 26

Διεύρυνση στις Ελληνορωσικές σχέσεις


Τη συνέχεια στις ελληνορωσικές σχέσεις και την πολιτική βούληση για εμβάθυνση και διεύρυνση της ήδη υπάρχουσας ευρείας συνεργασίας θα υπογραμμίσει η επικείμενη επίσκεψή του στη Μόσχα την Τρίτη του Πάσχα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κ. Κ.Καραμανλής σε συνέντευξή του στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ria novosti.


Εκφράζοντας τη χαρά του, που θα επισκεφθεί ξανά τη Μόσχα ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου Πούτιν, ο Πρωθυπουργός σημείωσε: «Η συνάντηση αυτή θα δημιουργήσει έναν ακόμη κρίκο στη μακρά και σταθερή αλυσίδα τακτικών, αποδοτικών συναντήσεων. Συνεργαστήκαμε στενά ο ένας με τον άλλον τα τελευταία τέσσερα χρόνια για σειρά σημαντικών ζητημάτων, με στόχευση να ανορθώσουμε τις σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε εξαιρετικά αποτελέσματα και είμαι πεπεισμένος ότι στο μέλλον θα ενισχύσουμε τις προσπάθειες για το καλό των λαών μας».

Ο κ. Καραμανλής δήλωσε ότι θα ευχαριστήσει τον Πρόεδρο Πούτιν για τις «ενεργητικές του προσπάθειες» προς αυτήν την κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας τη σημασία των «στρατηγικών», όπως τις είχε χαρακτηρίσει ο Β.Πούτιν, σχέσεων Ελλάδας και Ρωσίας. Ο πρωθυπουργός θα επιβεβαιώσει την προσωπική του βούληση να συμβάλει στην εδραίωσή τους και στο μέλλον, και προσβλέπει στη συνάντησή του με τον εκλεγμένο Πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβιέντεφ, «καθόσον είμαι πεπεισμένος ότι και εκείνος θα συμφωνήσει με την αναγκαιότητα να εκμεταλλευτούμε τις νέες δυνατότητες, που οπωσδήποτε θα ανοιχθούν στο μέλλον».

Αναφερόμενος στον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε «εξαιρετικά υψηλή» τη σημασία αυτού του σχεδίου για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, σημειώνοντας ότι «η διαφοροποίηση των προμηθειών πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θεμελιώδες στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής ενεργειακής ασφάλειας». Το σχέδιο του πετρελαιαγωγού, υπογράμμισε ο κ. Καραμανλής, «θα μας δώσει μια εναλλακτική και πρόσθετη διαδρομή, που θα επιτρέπει τη διαφοροποίηση των εξαγωγών του ρωσικού αργού πετρελαίου μέσω της νότιας πύλης, η οποία εξαρτάται αυτή τη στιγμή από τη διέλευση μέσω των Στενών του Βοσπόρου», όπου παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις. Σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση του έργου, ο κ. Καραμανλής επεσήμανε ότι μετά την ίδρυση της Διεθνούς Εταιρείας στην Ολλανδία, εντός μερικών μηνών το κονσόρτσιουμ θα παρουσιάσει τις απαραίτητες τεχνικο-οικονομικές μελέτες και θα προετοιμάσει τις συμφωνίες διέλευσης (τράνζιτ), οι οποίες πρέπει να υπογραφούν με την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, συμπεραίνοντας ότι «το σχέδιο προχωρά επιτυχώς και δεν υπάρχει αναγκαιότητα οποιασδήποτε κυβερνητικής μεσολάβησης στην εξέλιξή του, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο».

Ερωτηθείς για τον αγωγό φυσικού αερίου «Νότιο Ρεύμα» (South Stream) ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το σχέδιο για την Ελλάδα «πολλά υποσχόμενο, καθώς θα εγγυηθεί τη διαφοροποίηση πηγών για την Ευρώπη, ενισχύοντας κατβ αυτόν τον τρόπο την ενεργειακή ασφάλεια και κατοχυρώνοντας μια πιο ανοιχτή και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά φυσικού αερίου». Για τους λόγους αυτούς το σχέδιο έχει «την ευρεία στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης» και έχει ήδη συνεξεταστεί από την αρμόδια ελληνο-ρωσική ομάδα εργασίας, με την οποία συνεχίζεται η 20ετής συνεργασία Ελλάδας και Ρωσίας στον τομέα του φυσικού αερίου.

Στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός χαιρετίζει την αύξηση του ρεύματος Ρώσων τουριστών προς την Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η ελληνική πλευρά καταβάλλει κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, που παρέχει η ΕΕ, για να συνδράμει τον διμερή τουρισμό, έναν παράγοντα, ο οποίος «επιτρέπει την εξισορρόπηση των εμπορικών - οικονομικών σχέσεων», αλλά και «φέρνει πιο κοντά τους λαούς μας». Απαριθμεί επίσης τομείς όπως ο κατασκευαστικός, ο τραπεζικός, οι νέες τεχνολογίες και οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα οίνου, γύρω από τους οποίους διαμορφώνεται πλαίσιο «σαφών προοπτικών και αυξανόμενης αισιοδοξίας», σε ό,τι αφορά στις διμερείς σχέσεις.

Αναφερόμενος στις πολιτιστικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι, όπως αποφάσισαν με τον πρόεδρο Πούτιν κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στη Μόσχα το Δεκέμβριο, το 2013 να εορταστεί ως έτος Ελλάδας στη Ρωσία και Ρωσίας στην Ελλάδα, την παραμονή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2014 στο ρωσικό θέρετρο του Σότσι στη Μ.Θάλασσα.

Ερωτηθείς για το θέμα του Κοσόβου ο Κ.Καραμανλής δήλωσε ότι η Ελλάδα «πάντοτε προτιμούσε τις συμφωνημένες αποφάσεις και ήταν αντίθετη με την αρχή της αναγνώρισης των τετελεσμένων», γιβ αυτό και θα λάβει τις αποφάσεις μετά από λεπτομερή ανάλυση των εξελίξεων, των συνεπειών τους στην περιφερειακή ασφάλεια και των εθνικών της συμφερόντων. Σε ό,τι αφορά, δε, στο θέμα του ονόματος της ΠΓΔΜ ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθιά του εκτίμηση για «τη δέσμευση της Ρωσίας να υποστηρίξει τις προσπάθειές μας για μια οριστική λύση του προβλήματος, η οποία επεδείχθη με τις πρόσφατες δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων ότι η Μόσχα θα αποδεχθεί τα αποτελέσματα των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων και θα αναγνωρίσει ένα όνομα αμοιβαίως αποδεκτό».

«Έχουμε εμπιστοσύνη ότι η Ρωσία ως μόνιμο μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ δεν θα φεισθεί προσπαθειών για την υπεράσπιση του κύρους του κεντρικού αυτού οργάνου του ΟΗΕ και τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των ψηφισμάτων του, καθώς και για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αξιών και αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, στον οποίον βασίζονται οι διεθνείς σχέσεις», κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

Πηγή: hri


Παρασκευή, Απριλίου 25

Σαρκοζί: "Εχω κάνει λάθη"

Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, σε τηλεοπτική του συνέντευξη παραδέχτηκε "ότι χωρίς αμφιβολία έχει κάνει λάθη" κατά την πρώτη χρονιά της θητείας του, πρόσθεσε όμως ότι οι μεταρρυθμίσεις παραμένουν αναγκαίες για να μεταμορφώσει τη Γαλλία.

Ερωτηθείς για την πτώση της δημοτικότητας του στις δημοσκοπήσεις ο Σαρκοζί δήλωσε: "χωρίς αμφιβολία δεν εξήγησα αρκετά, χωρίς αμφιβολία εγώ ο ίδιος έκανα λάθη".

Όταν οι δημοσιογράφοι παρατήρησαν ότι οι Γάλλοι "βρίσκονται σε σύγχυση", παραδέχτηκε ότι έχει ένα μέρος της ευθύνης. Ζήτησε όμως να κριθεί στο τέλος της πενταετίας, διαβεβαιώνοντας ότι εξελέγη για να υλοποιήσει "τις αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα".

"Έχουμε ένα δύσκολο διεθνές πλαίσιο, ένα ακόμη λόγο για να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις", συνέχισε ο Σαρκοζί.

Η συνέντευξη του Γάλλου προέδρου, που ήταν και ο απολογισμός της πρώτης χρονιάς της θητείας του, με τη συμμετοχή πέντε δημοσιογράφων, είχε 90 λεπτά και μεταδόθηκε απ' ευθείας από το μέγαρο των Ηλυσίων.

«Η Τουρκία δεν αποτελεί μέρος της Ευρώπης»

"Ήμουν ανέκαθεν αντίθετος στην ένταξη της Τουρκίας" επειδή "η Τουρκία δεν βρίσκεται στην Ευρώπη", τόνισε ο Σαρκοζί. "Εάν τεθεί το θέμα όσο εγώ είμαι πρόεδρος, θα κάνω δημοψήφισμα", πρόσθεσε.

Ωστόσο, είπε ότι δεν τάσσεται υπέρ της οργάνωσης δημοψηφίσματος για κάθε μελλοντική ένταξη χώρας στην ΕΕ, όπως επιτάσσει το σύνταγμα της Γαλλίας. "Θα ήταν λάθος να κάνουμε το δημοψήφισμα αυτόματο. Εάν αύριοι οι Ελβετοί θέλουν να ενταχθούν στην Ευρώπη δεν θα αμφισβητήσουμε ότι είναι Ευρωπαίοι για να οργανώσουμε δημοψήφισμα", διευκρίνισε.

"Σοκαρίστηκα απ΄όσα συνέβησαν στο Θιβέτ"

Ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί δήλωσε ότι "σοκαρίστηκε" απ' όσα συνέβησαν στο Θιβέτ και ότι το δήλωσε στον πρόεδρο της Κίνας, Χου Τζιντάο.

Ο Σαρκοζί πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα συμμετάσχει στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, τον προσεχή Αύγουστο στο Πεκίνο. Διευκρίνισε δε ότι "θα κάνει τα πάντα" ώστε οι χώρες της Ευωπαϊκής Ένωσης (την προεδρία της οποίας θα έχει τοτε η Γαλλία) να λάβουν μια "κοινή θέση" στο θέμα αυτό και κάλεσε την Κίνα να δώσει μεγαλύτερη αυτονομία στην επαρχία, αλλά τόνισε επίσης ότι το Θιβέτ πρέπει να παραμείνει τμήμα της Κίνας.

"Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που συνέβη στο Θιβέτ. Σοκαρίστηκα από αυτό που έγινε και το είπα στον Κινέζο πρόεδρο", είπε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν επιζητά τον αποκλεισμό της Κίνας η οποία "βοηθά τον κόσμο στην κρίση του Νταρφούρ και προσπαθεί να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα".

Πηγή: hri, Figaro.


Πέμπτη, Απριλίου 24

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ITAR TASS

Συνέντευξη στο Ρωσικό πρακτορείο ΙΤΑΡ-ΤΑΣΣ έδωσε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ενόψει της επίσκεψής του στη Μόσχα την Τρίτη του Πάσχα

1. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, τα τελευταία χρόνια έχετε υποδεχτεί τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν στην Αθήνα τρεις φορές και τώρα εσείς πάτε στην Μόσχα με την τρίτη επίσκεψη από το 2004. Ποιά συναισθήματα νοιώθετε σχετικά με την Ρωσία;

Πραγματικά, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που επισκέπτομαι για τρίτη φορά τη Μόσχα και τον Πρόεδρο Πούτιν. Χαρά γιατί θα συναντηθώ και πάλι μ` ένα μεγάλο Ευρωπαίο ηγέτη, αλλά και φίλο της χώρας μου.

Ικανοποίηση γιατί τα τελευταία τέσσερα χρόνια Ελλάδα και Ρωσία ήρθαν κοντύτερα, μέσα από την ουσιαστική, εντατική όσο και στενή συνεργασία σε καίρια θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Τον Δεκέμβριο του 2004 ο Πρόεδρος Πούτιν είχε χαρακτηρίσει ?στρατηγική? τη σχέση των δύο χωρών.

Η πορεία μας απέδειξε το ειδικό βάρος και τη σημασία αυτής της συνεργασίας όχι μόνο στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων, αλλά και ως προς το ευρωπαϊκό μας μέλλον. Οι δύο χώρες προωθούν με τη σταθερή πολιτική τους τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στα Βαλκάνια και στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Έχουμε αμοιβαία συμφέροντα στη σφαίρα της ανάπτυξης και της ευημερίας και εγγύς απόψεις, σε πολλά διεθνή ζητήματα.

Όλα αυτά συνηγορούν στο ό,τι και αυτή η συνάντηση θα είναι πολλαπλά επωφελής για τον Ελληνικό και τον Ρωσικό λαό.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι προσβλέπω και στη συνάντησή μου με τον εκλεγμένο Πρόεδρο Μεντβέντεφ, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη μπροστά μας πολλές προκλήσεις και ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών μας και την ενδυνάμωση της φιλίας μας σε όλους τους τομείς.


2. Πως, κατά την γνώμη σας, εξελίσσεται η συνεργασία Ελλάδα-Ρωσία στον ενεργειακό τομέα; Σε ποια φάση βρίσκεται η πραγματοποίηση του σχεδίου της κατασκευής του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη; Πως η Ελλάδα βλέπει τον ρόλο της Ρωσίας στην διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής αγοράς;

Θα την χαρακτήριζα ως ουσιαστική, αλλά και με διευρυνόμενη προοπτική. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα στο τέλος του 2015 θα καταναλώνει 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, το 80% του οποίου θα προέρχεται από τη Ρωσία. Γενικότερα τώρα, η Ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια είναι ένα θέμα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό γεωπολιτικό πλαίσιο.

Η ανάγκη για διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας συνιστά πλέον προτεραιότητα για τις χώρες της Ευρώπης, δεδομένου ότι σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου θα εισρεύσουν στην Ευρωπαϊκή αγορά από την περιοχή της Κασπίας στο εγγύτερο μέλλον.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης, η πορεία του έργου εξελίσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Το διεθνές κονσόρτσιουμ που θα αναλάβει την κατασκευή και τη διαχείρισή του έχει ήδη δημιουργηθεί στην Ολλανδία και δουλεύει εντατικά για την υλοποίηση του έργου.

ΠΗΓΗ
: ΑΠΕ


Τετάρτη, Απριλίου 23

Πόλεμος για το φαγητό

Διατροφικό τσουνάμι

Aλλοι μιλούν για παραλογισμό και άλλοι για ένα διαφορετικό τσουνάμι, που χτύπησε τις πιο φτωχές περιοχές του πλανήτη, με επιπτώσεις όμως, και στον αναπτυγμένο κόσμο.

Η τιμή του μαύρου χρυσού, σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, και μέσα σε ένα χρόνο, από 68 δολάρια το βαρέλι, να αγγίξει σήμερα ακόμα και τα 120 δολάρια.

Ο επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να παρέμβει, για να σταματήσει αυτή τη φρενήρη πορεία.

Η απόγνωση πάντως αποτελεί κυρίαρχο συναίσθημα, τόσο στις διεθνείς αγορές, όσο και στις χώρες που πλήττει η φτώχεια.

Στη δίνη της κρίσης

Στα άκρα έχει οδηγήσει η ανέχεια τους πολίτες σε Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική. Στην Αίγυπτο λεηλατούν καταστήματα για ένα καρβέλι ψωμί, ενώ στην Ταϋλάνδη ο στρατός πήρε τα όπλα για να προστατεύσει τις σοδειές ρυζιού.

Στη Σενεγάλη η τιμή των βασικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 75% μέσα σε τρεις μήνες. Ακόμη και η μεσαία τάξη της χώρας δυσκολεύεται να εξασφαλίσει τα απαραίτητα προς το ζην.

Η ακρίβεια ωστόσο γονατίζει τους καταναλωτές και στις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς το αργό πετρέλαιο έχει εκτοξευθεί κατά 50 δολάρια το βαρέλι μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο.

Στις ΗΠΑ οι τιμές στα είδη διατροφής έχουν εκτοξευθεί, ενώ η βρετανική Υπηρεσία ηλεκτροδότησης ανακοίνωσε μέτρα ενίσχυσης των καταναλωτών, που ξοδεύουν παραπάνω από το 1/10 του εισοδήματός τους για καύσιμα.

Την ίδια ώρα πολλά κράτη βάζουν φρένο στις εξαγωγές, προκειμένου να μην υπάρξει έλλειψη τροφίμων στο εσωτερικό τους.

Ο αρμόδιος Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πήτερ Μάντελσον ζήτησε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να παρέμβει για να μην συνεχιστεί το ράλι.

"Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να πιέσει τις χώρες παραγωγούς τροφίμων να διατηρήσουν τις εξαγωγές για να εμποδίζουν την όξυνση της διεθνούς επισιτιστικής κρίσης. Εάν περιορίσουμε το εμπόριο, απλά θα ενισχύσουμε το ήδη σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης τροφίμων που υπάρχει σε διάφορες χώρες" δήλωσε ο κ. Μάντελσον και πρόσθεσε ότι είναι επείγουσα η ανάγκη για αύξηση της βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε αυτές να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν άμεσα τις ελλείψεις τροφίμων.

"Η απάντησή μας σε αυτό πρέπει να είναι μια διεθνής αντιμετώπιση. Εάν ληφθούν μονομερή εθνικά μέτρα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτά θα αποτύχουν", υπογράμμισε ο Μάντελσον. Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Ούγκο Τσάβες κάνει λόγο για σφαγή των φτωχών του κόσμου και ρίχνει τις ευθύνες στην επικράτηση του καπιταλιστικού μοντέλου διακυβέρνησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα και η δημόσια συζήτηση για τα βιοκαύσιμα, με τον αντιπρόεδρο της Κούβας να δηλώνει χαρακτηριστικά: "Οι αναπτυγμένες χώρες θέλουν να ταΐζουν τα αυτοκίνητα των πλουσίων με τροφή. Αυτός είναι ο παράλογος κόσμος που ζούμε σήμερα."

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (PAM) κάλεσε χθες, Τρίτη, σε διεθνή κινητοποίηση κατά του "σιωπηλού τσουνάμι" όπως χαρακτήρισε την παγκόσμια κρίση στα είδη διατροφής, η οποία απειλεί να οδηγήσει σε λιμό δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ.

Πηγή: ΝΕΤ-ΑΠΕ/ΜΠΕ"Γέμισμα" με καπέλο...


Τις αυξήσεις του μαύρου χρυσού στη λιανική τιμή της βενζίνης, πριν καλά-καλά κλείσουν οι διεθνείς αγορές χρήματος σπεύδουν να περάσουν στην Ελλάδα, πολλοί πρατηριούχοι. Έτσι, υπολογίζεται πως αυτή η πασχαλινή έξοδος θα κοστίσει στους εκδρομείς 10 έως 20% ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι.

Οι αρχές συνιστούν στους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς πριν γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους και ξεκινούν σαφάρι ελέγχων για να αντιμετωπίσουν κρούσματα κερδοσκοπίας.

Έξοδος πολυτελείας

Διπλή μέγγενη κερδοσκοπίας στήνεται στις πλάτες των οδηγών, την ώρα που ο μαύρος χρυσός σημειώνει νέα πτήση τρόμου στα 120$ το βαρέλι.

Μέσα στην Αττική η τιμή της αμόλυβδης φθάνει έως και το 1,30 με την επιβάρυνση να φθίνει τα 8,5 ευρώ το γέμισμα σε σχέση με την μέση τιμή πώλησης της Πανελλαδικά.

Παράλληλα η κερδοσκοπία στις εθνικές ο οδούς μετατρέπει σε ακριβό σπορ την πασχαλινή έξοδο. Το κόστος μετακίνησης στην Αθηνών- Κορίνθου αυξήθηκε έως 13,4% σε σχέση με πέρυσι ενώ στην Αθηνών - Λαμίας έως 17,5%.

Τέλος για ένα ταξίδι Αθήνα - Θεσσαλονίκη μαζί με την επιστροφή η επιβάρυνση φθάνει τα 19 ευρώ.

Πηγή: ΝΕΤ

Ε.Ε: Ψήφισμα υπέρ των ελληνικών θέσεων

Θετικό για την Ελλάδα και τις ελληνικές θέσεις είναι το σημερινό ψήφισμα της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου (με 90% υπερ) για την ενταξιακή πορεία των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η θετική για την Ελλάδα εξέλιξη έγινε μετά και από συντονισμένη κινητοποίηση των Ελλήνων ευρωβουλευτών.

Με το σημερινό ψήφισμα τροποποιήθηκε η επίμαχη παράγραφος, που είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, με την οποία αποσυνδεόταν πλήρως η έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την επίλυση του θέματος της ονομασίας, ενώ μεταξύ άλλων ζητούσε από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωριστούν τα λεγόμενα "μακεδονικά" διαβατήρια.

Στο νέο κείμενο οι δύο πλευρές καλούνται να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτή λύση, ώστε το θέμα να μην αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή της γείτονος σε διεθνείς οργανισμούς.

Ο Ολλανδός ευρωβουλευτής Έρικ Μέγιερ (του οποίου ήταν και είναι η έκθεση) δήλωσε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση κοινά αποδεκτή στο θέμα του ονόματος που να επιτρέψει στην ΠΓΔM να γίνει μέλος της ΕΕ.

Τρίτη, Απριλίου 22

Νέο ρεκόρ για πετρέλαιο-ευρώ


Συνέχισε την ανοδική του κούρσα και σήμερα το ευρώ, το οποίο διαπραγματευόταν μεταξύ των 1,5836 - 1,6002 δολαρίων, σπάζοντας έτσι για πρώτη φορά το φράγμα των 1,60 δολ., ενώ το απόγευμα βρισκόταν στο ύψος των 1,598 δολαρίων, από το επίπεδο των 1,5912 δολαρίων που έκλεισε αργά χθες το βράδυ στην αγορά της Νέας Υόρκης.

Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ - δολαρίου που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαμορφώθηκε στα 1,5931 δολάρια.


Το κλίμα για το ευρώ παρέμεινε και σήμερα ευνοϊκό, καθώς το μέλος της ΕΚΤ και διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Christian Noyer, ανέφερε ότι η Κεντρική Τράπεζα θα αναλάβει δράση προκειμένου να ανακόψει την άνοδο των λιανικών τιμών, εάν ο πληθωρισμός δεν επιβραδυνθεί. Αντιθέτως οι ενδείξεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως για παράδειγμα η πτώση που εμφάνισαν οι πωλήσεις μεταχειρισμένων κατοικιών, ενισχύουν το σενάριο της περαιτέρω μείωσης των αμερικανικών επιτοκίων.


Στα 118,45 δολάρια το πετρέλαιο


Νέο ρεκόρ της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα, με το αργό να "πιάνει" τα 118,45 δολάρια στη Νέα Υόρκη, ενισχυμένο από την ιδιαίτερα αυξημένη -τον τελευταίο μήνα- ζήτηση στην Κίνα και τις ανησυχίες σχετικά με τη ροή πετρελαίου από τη Ρωσία και τη Νιγηρία.


Η τιμή του προθεσμιακού αμερικανικού ελαφρού αργού βρισκόταν το απόγευμα (στις 17:20 ώρα Ελλάδος) στα 118,32 δολάρια το βαρέλι, στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων της Ν. Υόρκης, σε μικρή απόσταση από την τιμή-ρεκόρ των 118,45 δολαρίων, που σημείωσε νωρίτερα.


Στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων του Λονδίνου, η τιμή του πετρελαίου τύπου μπρεντ, συμβολαίου παράδοσης Μαΐου, είχε ανέλθει στα 115,36 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ η τιμή-ρεκόρ που σημείωσε λίγο νωρίτερα ήταν 115,53 δολάρια το βαρέλι.
"Οι πληροφορίες ότι η Ρωσία, ο μεγαλύτερος παραγωγός εκτός ΟΠΕΚ, θα παράγει λιγότερο πετρέλαιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ότι η παραγωγή της Νιγηρίας ίσως περιοριστεί λόγω της έλλειψης επενδύσεων, κάνει τους ανθρώπους να διαπιστώσουν ότι οι υψηλές τιμές είναι δικαιολογημένες", σημειώνει ο Μπόμπ Γκριρ, διευθύνων αντιπρόεδρος της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων του κλάδου PIMCO.
Πηγη:hriΠαγκόσμια Ημέρα της Γης


Αφιερωμένη στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών είναι η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γης, με εκατομμύρια άνθρωπους να συμμετέχουν σήμερα σε εκδηλώσεις σε όλες τις μεριές του πλανήτη.

Τους τελευταίους δύο αιώνες, από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, έχουν προστεθεί στην ατμόσφαιρα 2,3 τρισ. τόνοι διοξειδίου του άνθρακα.

Όλο και περισσότερες χώρες του πλανήτη λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των εκπομπών των αερίων, ενώ αυτή την περίοδο γίνεται μια συζήτηση για να καταλήξουν οι κυβερνήσεις σε μια παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.

Ωστόσο, η Ελλάδα εγκαλείται από τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ, για μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας είχε τονίσει στην Βουλή ότι η χώρα μας κινδυνεύει.

(Στην φωτογραφία βλέπουμε το θερμόμετρο στην taipei χθες να δείχνει -2 βαθμούς παράδοξο για την εκεί τωρινή εποχή φαινόμενο.)

Πηγη: hri


Δευτέρα, Απριλίου 21

ΣΕΦΕΡ: ΛΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

Μήνυμα προς την ηγεσία της ΠΓΔΜ να επιδιώξει την επίτευξη ενός συμβιβασμού με την Ελλάδα στο θέμα της ονομασίας, μέχρι τις 9 Ιουλίου, για να καταστεί δυνατή η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, μαζί με την Κροατία και την Αλβανία, απέστειλε σήμερα από τα Σκόπια ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γιάπ ντε Χοπ Σέφερ.

«Ήρθα να συνομιλήσω με την ηγεσία της χώρας σας, για να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία αναφορικά με την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Στις 9 Ιουλίου, η Κροατία και η Αλβανία θα υπογράψουν το πρωτόκολλο για την ένταξή τους στη Συμμαχία. Θέλω το ίδιο, να είναι σε θέση να πράξει και μία ακόμη χώρα, η δική σας. Έχετε τη δυνατότητα μέχρι τις 9 Ιουλίου να βρείτε λύση στο θέμα του ονόματος», δήλωσε σήμερα στα Σκόπια ο γ.γ του ΝΑΤΟ Γιάπ ντε Χοπ Σέφερ, ο οποίος είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο της ΠΓΔΜ Μπράνκο Τσερβένκοφσκι, τον πρωθυπουργό Νίκολα Γκρούεφσκι, τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Μιλόσοσκι και τον υπουργό Άμυνας Λάζαρ Ελένοφσκι.

«Είμαι αισιόδοξος. Η φιλοδοξία μου, ως επικεφαλής του ΝΑΤΟ είναι να δω τη χώρα σας να εντάσσεται στη Συμμαχία. Αντιλαμβάνομαι την απογοήτευσή σας για το γεγονός ότι η χώρα σας δεν έλαβε πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στο Βουκουρέστι. Όμως εγώ θέλω να κοιτάω μπροστά και ελπίζω το ίδιο να επιθυμείτε κι εσείς, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επίλυση του προβλήματος με την ονομασία», επεσήμανε ο κ. Σέφερ και πρόσθεσε:

«Έχετε δύο επιλογές. Είτε να κοιτάτε πίσω κρατώντας το θυμό, είτε να κοιτάξετε μπροστά».

Ο κ. Σέφερ ανέφερε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ είναι μία συμμαχία η οποία λαμβάνει αποφάσεις στη βάση της αρχής της ομοφωνίας.

«Για να ληφθεί μία απόφαση πρέπει να συμφωνήσουν και οι 26 χώρες της Συμμαχίας. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό στο Βουκουρέστι, όμως θέλω να ελπίζω ότι μπορεί να υπάρξει ομοφωνία, σχετικά σύντομα», διαμήνυσε ο ίδιος.

Σημείωσε ότι το ΝΑΤΟ και ο ίδιος ως γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, δεν έχουν άμεσο ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την ονομασία, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και του μεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς.

Ο γ.γ του ΝΑΤΟ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι διαπραγματεύσεις για την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της ονομασίας θα συνεχισθούν και μετά τις πρόωρες εκλογές στην ΠΓΔΜ, οι οποίες θα διεξαχθούν την 1η Ιουνίου. Ο κ. Σέφερ επεσήμανε την ανάγκη οι εκλογές αυτές να διεξαχθούν σύμφωνα με όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες.

ΠΗΓΗ: hri